zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Centre si laboratoare de cercetare

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare producţii apicole si sericicole

Profesor dr. Liviu MĂRGHITAŞ

2.

Centrul de Referinţă pentru Cercetare Avansată în Sericicultură şi Promovarea Producţiei de Mătase

Profesor dr. Daniel S. DEZMIREAN

3.

Laborator zonal de genotipizare a animalelor de fermă

Profesor dr. Augustin VLAIC

4.

Laborator de cercetare şi controlul calităţii furajelor

Profesor dr. Aurel ŞARA

5.

Laborator pentru certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Conferenţiar dr. Marius ZĂHAN

6.

Laborator de cercetare în piscicultură

Conferenţiar dr. Daniela LADOŞI