zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj oferă programe universitare acreditate corespunzătoare celor trei cicluri Bologna: Licentă - Masterat - Doctorat, în sistemul european al creditelor transferabile (ECTS).

Ciclul I studii universitare de LICENȚĂ, cu o durată de 4 ani,  este reprezentat de 2 specializări în domeniul Zootehnie: Zootehnie și Piscicultură și trei specializări în domeniul  Biotehnologii: Biotehnologii Agricole, Biotehnologii pentru Industria Alimentară și Biotehnologii Medical Veterinare.

 Ciclul II studii universitare de MASTERAT, cu o durată de 2 ani, oferă două specializări în domeniul Zootehnie: Managementul creșterii animalelor și acvacultura și Managementul calității produselor de origine animală precum și o specializare în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii aplicate.

 Ciclul III studii universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani  atât în domeniul Zootehnie cât și în domeniul Biotehnologii.