zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Doctorat

DOMENIU ZOOTEHNIE:

TEHNOLOGIA PRODUSELOR ANIMALIERE

ALIMENTAŢIA ANIMALELOR

TEHNOLOGIA EXPLOATĂRII BOVINELOR ŞI CABALINELOR

TEHNOLOGIA EXPLOATĂRII OVINELOR ŞI CAPRINELOR

ANIMALE DE BLANĂ-VÂNAT ŞI PESCUIT

BIOLOGIA REPRODUCŢIEI

GENETICĂ ŞI AMELIORAREA ANIMALELOR

FIZIOLOGIA ANIMALELOR

DOMENIU BIOTEHNOLOGII:

BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

BIOTEHNOLOGII VEGETALE

BIOCHIMIA ŞI BIOTEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

BIOFIZICA ŞI BIOTEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE