zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 FISELE DISCIPLINELOR 2019-2020

ANUL I

Anul II

Anul III

Anul IV

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

Anatomie, histologie, embriologie 1

 1

 2

 2

 5

 E

Anatomie, histologie, embriologie 2

 2

 2

 2

5

 E

Biochimie 1

 1

 2

 2

 5

 E

Biochimie 2

 2

 2

 2

 5

 E

Agricultură generală

 1

 2

 2

 5

 E

Biofizică și agrometeorologie

 1

 2

 2

 4

 V 

Informatică 

 1

 1 

 2

 3

 V

Ecologia și protecția mediului

 1

 2

 2

 4

 E

Matematică și statistică

 2

 2

 2

 4

 V

Producerea și conservarea furajelor

 2

 2

 2

 4

 E

Biologie celulară

 2

 2

 2

 5

E

Tehnici de învățare eficientă

 1

 2

 

 2

V

Etica si integritate academica

 2

 1

1

 2

V

Educație fizică 1

 1

 -

 1

 1

 V

Educație fizică 2

 2

 -

 1

 1

 V

Limbi stăine 1

 1

 1

 1

 1

 V

Limbi stăine 2

 2

 1

 1

 1

 V

Practică 1

 2

 -

 3 săptămâni

 3

 C

 

Discipline facultative

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Ergonomie si protectia muncii 

 1

 1

 2

 Conducerea tractorului 

2

 1

 1

 2

 Politici regionale si instrumente

2

 1

 1

 2

V

 Zoologie

1

 2

 

 2

V

 Psihologia educației*

1

 2

 2

 5

 Pedagocie I*

2

  2 

 2

 5

 *Obligatorii pentru DPPD

 

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 1

 1

 1

 1

 2

 V

Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 2

 2

 2

 2

 4

 E

Fiziologie animală 1

 1

 2

 2

 5

 E

Fiziologie animală 2

 2

 2

 2

 5

 E

Genetică 1

 1

 2

 2

 5

 E

Genetică 2

 2

 2

 2

 5

 E

Reproducția animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 E

Reproducția animalelor 2

 2

 2

 2

 5

 E

Construcții zootehnice 

 1

 2

 2

 4

 V

Microbiologie

 2

 2

  2

 4

 V

Apicultură 

 1

 2

 2/1

 5

 E

Sericicultră 

 2

 2

 2/1

 5

 V

Cuniculicultură, animale de blană și vânat

 2

 2

 2

 4

 V

Practică 2

  2

 -

 3 săptămâni

 2

 C

 

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de

verificare

 Limbi străine

 1

 2

 -

 1

V

 Comunicare

 2

 1

1

 2

V

 Orientare pentru carieră

 2

 1

 1

 2

V

 Educație fizică 1

 1

 -

 1

 1

V

 Educaţie fizică 2

 2

 -

 1

 1

 Pedagogie II*

 2

 2

 

 5

 Didactica specialității*

 2

 2

2

 5

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Nutriția și alimentația animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 E

 Nutriția și alimentația animalelor 2

 2

 2

 2/1

 5

 E

 

         

 Ameliorarea animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 E

 Ameliorarea animalelor 2

 2

 2

 2

 4

 E

 Igiena si bunastarea animalelor

 1

 3

 3

 5

 E

 

 

 

 

 

 

 Patologie animală

 2

 3

 3

 5

 E

Tehnologia cresterii cabalinelor

 1

 2

 2/1

 5

 E

 Tehnica experimentala

 1

 2

 2

 4

 V

 Tehnologia cresterii pasarilor

 2

 2

 2

 4

 E

 Acvacultură

 1

 2

 2

 3

 V

 Tehnologia cresterii suinelor

 2

 2

 2

 4

 E

 Insamantari artificiale 

 2

 1

 2

 3

 V

 Bioetica


 Practica

 1


 

 2


 

 


 

 3 saptamani 

2


 3

V


 C

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Managementul în agroturism

 1

 1

 1

 1

 V

 Animale de companie

 1

 1

 1

 1

 V

 Conducere auto 1

 1

 1

 2

 2

 V

 Conducere auto 2

 2

 1

 2

 2

 V

 Instruire asistată de calculator*

 1

 1

 1

 2

 C

 Practică pedagogică în înv. preuniv.oblig.1*

 1

 

 3

 3

 C

 Practică pedagogică în înv.preuniv.oblig.2*

 2

 

 3

 2

 C

 Managementul clasei de elevi*

 2

 1

 1

 3

 E

 Discipline optionale

 

Echitatie si sporturi hipice

Etologie

 2

 2

 2

 C

 

         

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Creșterea bovinelor 1

 1

 2

 2

 5

 E

 Creșterea bovinelor 2

 2

 2

 3/2

 6

 E

 

 

 

 

 

 

 Creșterea ovinelor și caprinelor 1

 1

 2

 2

 5

 E

 Creșterea ovinelor și caprinelor 2

 2

 2

 3/2

 6

 E

 

 

 

 

 

 

 Creșterea suinelor

 1

 2

 2/1

 5

 E

 

 

 

 

 

 

 Creșterea păsărilor

 1

 2

 2/1

 5

 E

 

 

 

 

 

 

 Zooeconomie

 1

 2

 2

 4

 V

 Tehnologia produselor de origine animală 1

 1

 2

 2

 4

 V

 Tehnologia produselor de origine animală 2

 2

 2

 2

 4

 E

 Management

 2

 2

 2

 5

 V

 

 

 

 

 

 

 Contabilitate și analiză financiară

 2

 1

 1

 1

 V

 Marketing

 2

 1

 1

 3

 V

 Practică 4

 

 

 4 săptămâni

 2

 C

 Discipline opționale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Tehnică experimentală

 1

 1

 2

 2

 V

 Consultanță si proiectare tehnologică

 1

 1

2

2

 V

 

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Întocmirea proictelor de finanțare europeană

 1

 1

 2

 3

 V

 Creșterea bubalinelor

 1

 1

 1

 1

 V

 Managementul calității

 1

 1

 1

 1

 V

 Managementul proiectelor

 1

 1

 1

 1

 V

 Chinologie

 2

 2

 -

 2

 V

 

Examen de diplomă   

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Elaborarea lucrării şi suţinerea examenului de diplomă

 2

 

 

 10