zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR 2019-2020 

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ihtiologie 1  1  2  1  4  E
Ihtiologie 2  2  2  3  4  E
Histologie și embriologie  1  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  4  E
Botanica acvatica  2  2  2  4  E
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  5  E
Informatică   1  1  2  3  V
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Zoologie acvatica  2  2  2  3  V
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Tehnici de învățare eficientă  1  2    2  V
Etica si integritate academica  2  1  1  2  V
Educație fizică 1  1    1  1  V
Educație fizică 2  2    1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săptămâni  3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  1  2  V
 Politici regionale și instrumente  1  1    1  V
 Conducerea tractorului  2  1  1  1  V
 Psihologia educației  1  2  2  5  E
 Pedagogie I  1  2  2  5  E

 * Obligatorii pentru DPPD

ANUL II 

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică  1  2  2  5   E
Amenajări și construcții ăn acvacultură  2  2  2   4  V
Fiziologia organismelor acvatice 1  1  2  2  5  E
Fiziologia organismelor acvatice 2  2  2  2  4  E

Hidrobiologie


 

Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice

 1
1
 2
1
 2
1
 6
4
 E
V
Microbiologie  2  2  2  4  E
Chimia apei și solului  1  2  2  5  E
Ameliorarea peștilor  2  2  2  4  E
Reproducția organismelor acvatice  2  2  2  4  E
Nutritia si alimentatia organismelor acvatice  2  2  2/1  4  E
Mașini, utilaje și instalații piscicole   1  2  2  5  V
Practică 2  2    3 săptămâni  3  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

 Agricultură generală

Topografie si cartografie

 2  1  2  3  V
           

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Anatomie comparată  1  1  2  2  V
 Limbi moderne  2    2  1  V
 Comunicare  2  1  1  2  V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2  V
 Educaţie fizică 1  1    1  3  V
 Educaţie fizică 2  2    1  3  V
 Pedagogie II  1  2  2  5  E
 Didactica specialității  2  2  2  5  E

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina


 

Cresterea pestilor rapitori

Semestrul


 

1

Ore curs


 

2

Lucrari parctice/ seminarii 


2

Nr. Credite


 

5

Forma de verificare

 


 V

 Acvacultură specială 1
 1  2  2  6  E
 Acvacultură specială 2  2  2  2  4  E
 Materii prime de origine animala  2  2  3  5  E
           
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice  1  2  2/1  6  E
 Salmonicultura  1  2 2/2  6   E 
 Ciprinicultura  2  2  2/2  7  E
 Sturionicultura  2  2  2/2  7  E
 Acvaristica  2  2  2  4  V
 Bioetica  1  2    3  V
           
Practică      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

 Rezervatii naturale

 Inginerie genetica

 1  2  2  4  V
           

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Creșterea palmipedelor  1  1  2  3  V
 Animale de companie  1  2    2
 V 
 Apicultura si sericicultura  1  1    2  V
 Conducere auto 1  1  1  2  2  V
 Conducere auto 2  2  1  2  2  V
 Instruire asistată de calculator  1  1    2  C
 Practică pedagogică în înv preuniv. oblig.1  1    3  3  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv.oblig.2  2    3  2  C
 Managementul clasei de elevi  2  1  1  3  E

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Procesarea productiilor din acvacultura
 1  2  2  7  E
 Culturi acvatice superintensive  2  2  2  6  E
 Unelte si tehnici de pescuit  1  2  2   6  P
 Igienă piscicolă  1  2  2  5  V
 Zooeconomie  1  2  2  5  E
 Explorarea fondului piscicol din bazinele naturale si artificiale  2  2  2  6  E
 Management  2  2  2/2  5  E
 Tehnica experimentala  1  2  2  4  V
 Pescuit sportiv si agrement  2  1  1  4  E
 Marketing  2  1   1  3  V
 Contabilitate si analiza financiara  2  1  1  4  V
 Practica de specialitate  2  1  1  2  V
      4 saptamabi  2  C
           

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
  Tehnologia produselor de origine animala  1  1  2  3  V
  Finantare in acvacultura  1  1  2  3  V

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanta si proictare tehnologica  1  1  1  3  V
 Intocmirea proiectelor de finantare europeana  2  1  2  3  V
 Chinologie  2  2    1  V

 

Examen de diplomă

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă
  2
     10