zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică  1  1  2  5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Biologie generală  1  1  2  4  E
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Biotehnologii generale  2  2    3  V
Tehnici de învățare eficientă  2  2    2  V
Etica si integritate academica  2  1  1  2  V
Educație fizică 1  1  -  1  2  V
Educație fizică 2  2  -  1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  2  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săpt.  3  C

 

Discipline facultative

  Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

 

 

Conducerea tractorului

 

        2

  1

        1

      2   

    V

Psihologia educației*

 

 

      

          1

 

   2

      2

    5 

   E 

Pedagogie I*

         2

   2

      2

    5 

   E

 *Obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  7  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  7  E
Biochimie 2  2  2  2  5  E
           
Fiziologie animală 1  1  2  2  7  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Microbiologie generală  2  2  2  5  E
           
Biologie moleculară  1  2  2  5  V
Instalații biotehnologice  2  1  2 3  V
Culturi de celule și țesături  2  2  2  4  V
Practică 2  2    3 săpt.  3  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Botanica  1  1  2  4  V
 Zoologie
 Plante medicinale
         

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Proiectare si constructii biotehnologice  1  1 2 3 V
 Anatomia omului  1  1 2 3 V
 Contabilitate si analiza financiara  1  1  1 2
V
 Ergonomie si protectia muncii  1  1  1 2
V
 Comunicare  2 1 1 2 V
 Orientare pentru cariera  2 1 1 2 V
 Educatie fizica 1  1  - 3 V

 Educatie fizica 2


Pedagogie I


Didactica specialitatii

 2

1


2

 -
2

2

 1
2

2

3

5

5

V

E

E

 *Obligatorii pentru DPPD

ANUL III

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Fiziologie vegetala  1  2  2  5  E
 Microbiologia alimentelor   1  2  2  5  E
 Inginerie genetica animala  1  2  2  4  E
 Inginerie genetica vegetala  2  2  2  4  E
 Materii prime de origine vegetala  1  2  3  4  E
 Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii in   industria moraritului si panificatiei  2  2  2  5  E
 Materii prime de origine animala  2  2  3  5  E
 Enzimologie  1  2  2  5  E
 Chimia alimentului  2 2  2  4  V
 Tehnologia produselor extractive  2  3  3  5  E
 Biotehnologii pt obt alimentelor functionale si   suplimentelor nutritionale  1  2  2  5  V
 Biotehnologii in apicultura si sericicultura  2  2  2  4  V
 Bioetica  1  2    2  V
 Practica 3     3 SAPTAMANI  3  C
           

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioetică  1  1  2  4  V
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  V

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
           
 Conducere auto 1  1  1  2 2  V
 Conducere auto 2  2  1  2 2  V

 Instruire asistată pe calculator

         1

     1

        1

        2 

        C

 Practică prdagogică în înv.preuniversitar oblig.1*

         1

   

      3

    3 

        C

 Practică pedagogică în înv.preuniversitar oblig.2*

        2

  

      3

    3 

        C

 Managementul clasei de elevi*

        2

   1

      1

    3 

     E

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Principiile nutriției umane
 1  2  1  4  E
Tehnologia produselor fermentative  1  3  3  5  E
Biotehnologii  alimentare 1  1  2  2  5  E
Biotehnologii alimentare 2  2  2  2  6  E
Testarea utenticitatii produselor 2 2 1 6 E
Legislație agroalimentară  1  1  1  3  V
Aditivi alimentari 1  1  2  1  5  V
Aditivi alimentari 2  2  2  2  6  E
Siguranța și securitatea alimentelor, analiza HACCP  1  2  2  5  E
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  5  V
Management  2  2  2  5  E
Practică      4 săpt.  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioprocesarea plantelor medicinale  1 1 2 3  V
 Inocularea produselor alimentare  1 1 2 3  V

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proiectelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2     10