zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică   1   1  2 5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4 E
Biologie generală  1  1  2  4 E
Biologie celulară 2 2  2  4 E
Biotehnologii generale  2  2   3 V
Tehnici de invătare eficientă  1  2    2 V
Etica si integritate academica  2  1 1  2 V
Educație fizică 1  1  -  1  2  V
Educație fizică 2  2  -  1  1  V
Limbi stăine 1  1  -  1  1  V
Limbi stăine 2  2  -  1  1  V
Practică 1  2  -  3 săptămâni 3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  1  2  V
 Psihologia educației*  1 2  2 5  E
 Pedagogie*  2 2  2 5  E

  *obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Genetică 1  1  2  2  7  E
 Genetică 2  2  2  2  5  E
 Biochimie 1  1  2  2  7  E
 Biochimie 2  2  2  2  5  E
 Fiziologie animală 1  1  2  2  7  E
 Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
 Microbiologie generală  2  2  2  5  E
           
 Biologie moleculară  1  2  2  5  V
 Instalații biotehnologice  2  1  2  3  V
 Culturi de celule și țesături animale  2  2  2  4  V
 Practică -
 -  3 săptămâni  3  C

 

Discipline opţionale

 

           

Botanica

Zoologie

Plante medicinale

 1  1  2 4  V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Proiectare si constructii biotehnologice
 Anatomia omului
 1
1
 1
1
 2
2
 3
3
V
V
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2 V
 Ergonomie și protecția mediului  1  1  1  2 V
 Comunicare  2  1  1  2 V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2 V
 Educaţie fizică 1 1 - 1 3 V

 Educaţie fizică 2 


Pedagogie II


Didactica specialitatii

2
1

2
-
2

2
1
2

2
3

5

5
V
E

E

 

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Fiziologie vegetala  1  2  2  5  E
 Microbiologia alimentelor  2  2  2  5  E
 Inginerie genetica animala  1  2  2  4  E
 Inginerie genetică vegetala  2  2  2  4  E
 Materii prime de origine vegetala  1  2  3  4  E
 Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii in industria moraritului si panificatiei  2  2  2  5  E
 Materii prime de origine animala  2  2  3  5  E
 Enzimologie  1  2  2  5 V
 Chimia alimentului 
 2  2  2  4  E
 Tehnologia produselor extractive 2 3 3 5 E
 Bioteh.pt.obt.alimentelor functionale si suplimentelor     nutritionale  1  2  2  5  V
 Biotehnologii in apicultura si sericicultura
 2  2  2  4  V
 Bioetica  1  2    2  V
 Practica 3     3 Saptamani 3 C
 
         

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
           

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducere auto 1
 1  1  2  2 V
 Conducere auto 2
 Instruire asistata de calculator

Practica pedagogica in inv. preuniversitar obligatoriu 1 


 

Practica pedagogica in inv. preuniversitar obligatoriu 2


 

Managementul clasei de elevi

 2

 


1

 

 

 

 

 

 1

 


1

 

 

 

 

 

 2

 


1

 

 

 

 

 

 

3

 


2

 

 

 

 

 

 

V

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de reproducţie  1  2  2  5  E
 Bioteh. de producere a vaccinurilor, serurilor  si biopreparatelor de diagnostic  1  2  2  5  V
 Bioteh. alimentare 1  1  2  2  5  E
 Bioteh. alimentare 2  2  2  2  5  E
 Producţiile animalelor 1  1  2  2  5  E
 Producţiile animalelor 2  2  2  2  5  E
 Testarea autenticitatii produselor 
 2  2  2  5  E
 Biologia infectiilor
2 2 2 4 V
 Legislaţie agroalimentară
Siguranta si securitatea alimentelor, analiza HACCP
 1
1
 1
2
 1
2
 3
5
 V
E
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  5  V
 Management 2 2 2 4 E
Practică de specialitate 2
 -  4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Marketing
 1  1  2  2  V
 Inocuitatea produselor alimentare  1  1  2  2 V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanta si proiectare tehnologica
Întocmirea proiectelor de finanţare europeană
 1
1
 1
1
 2
2
 3
3
V
V

 

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă        10