zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Bazele fiziologice ale prod. la anim. de fermă și organis. acvatice

1

2

2

10

Examen

Procedee optimizate de prelucrarea furajelor și nutriția animală

1

2

1

5

Verificare pe parcurs

Strategii de maangement și marketing în zoot. și acvacultură

1

2

10

Verificare pe parcurs

Procedee optimizate de nutriție animală

1

2

5

Verificare pe parcurs

Elaborarea planurilor de ameliorare în zootehnie și acvacultură

2

 

3

Verificare pe parcurs

Elaborarea planurilor de ameliorare în zootehnie și acvacultură p

2

 

2 practică

4

Proiect

Biotehnologii aplicate în reproducție la anim. și acvacultură

2

2

7

Verificare pe parcurs

MODULUL I          

Managementul producției de lapte - bovine, ovine, caprine

2

2

 

4

Examen

Managementul producției de lapte - bovine, ovine, caprine p

2

 

2 practică

4

Proiect

Managementul producției de carne - bovine, ovine, caprine

2

2

 

4

Examen

Managementul producției de carne - bovine, ovine, caprine p

2

 

2 practică

4

Proiect

MODULUL II          

Sisteme de producție de carne la porcine

2

 

3

Examen

Sisteme de producție de carne la porcine p

2

 

1 practică 

2

Proiect

Managementul fermelor avicole

2

2

 

3

Examen

Managementul fermelor avicole p

2

 

1 practică

2

Proiect

Sisteme de creștere și de producție în acvacultură

2

1

 

3

Examen

Sisteme de creștere și de producție în acvacultură p 2   1 practică 3 Proiect

 

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Managementul calității produselor de origine anim. și piscicolă

1

3

3

10

Examen

Comunicare și negociere în afaceri

1

2

2

10

Colocviu

Politici comunitare privind agricultura și zootehnia durabilă

1

2

2

10

Colocviu

Cercetare științifică pentru întocmirea lucrării de disertație

2

10 sapt (300 ore)

20

Verificare pe parcurs

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţiei

2

4 sapt (120 ore)

10

Examen