zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

Anatomie, histologie, embriologie 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

Anatomie, histologie, embriologie 2

 2

 2

 2

 6

 Examen

Biochimie 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

Biochimie 2

 2

 2

 2

 6

 Examen

Agricultură generală

 1

 2

 2

 5

 Examen

Biofizică și agrometeorologie

 1

 2

 2

 4

 VP

Informatică și utilizarea calculatorului

 1

 1 

 2

 4

 VP

Ecologia și protecția mediului

 1

 2

 2

 5

 Examen

Matematică și statistică

 2

 2

 2

 4

 VP

Producerea și conservarea furajelor

 2

 2

 2

 5

 Examen

Biologie celulară

 2

 2

 2

 5

Examen

Educație fizică 1

 1

 -

 1

 1

 VP

Educație fizică 2

 2

 -

 1

 1

 VP

Limbi stăine 1

 1

 1

 1

 1

 VP

Limbi stăine 2

 2

 1

 1

 1

 VP

Practică

 2

 -

 3 săptămâni

 2

 C

 

Discipline facultative

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Ergonomie si protectia muncii 

 

 Conducerea tractorului

 

 Politici regionale si instrumente

 

 Zoologie

 

 Psihologia educatiei*

 

 Pedagogie I*

1

 

2

 

 

1

 

  1 

 

 2

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 2

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 2

 

2

 

2

 

2

 

5

 

5

VP

 

VP

 

VP

 

VP

 

EXAMEN

 

 EXAMEN

 *Obligatorii pentru DPPD

 

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 1

 1

 1

 1

 4

 VP

Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 2

 2

 2

 2

 4

 Examen

Fiziologie animală 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

Fiziologie animală 2

 2

 2

 2

 5

 Examen

Genetică 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

Genetică 2

 2

 2

 2

 5

 Examen

Reporducția animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

Reporducția animalelor 2

 2

 2

 2

 5

 Examen

Construcții zootehnice 1

 1

 2

 2

 4

 Examen

Construcții zootehnice 2

 2

 2

  -

 3

 VP

Construcții zootehnice p

 2

  

 2 parctică

 1

 P

Apicultură 1

 1

 2

 2

 4

 Examen

Apicultură p

 1

  

 1 practică

 1

 P

Sericicultră 1

 2

 2

 2

 4

 VP

Sericicultră p

 2

 -

 1 practică

 1

 P

Practică

  2

 -

 3 săptămâni

 2

 C

Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Microbiologie

 1

 1

 2

 2

 VP

 Biotehnologii de reproducție

 1

 1

 2

 2

 VP

 

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de

verificare

 Limbi străine

 1

 2

 -

 1

VP

 Educație fizică

 1

 -

   1

 1

VP

 Educaţie fizică

 2

 -

   1

  1

 

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Nutriția și alimentația animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Nutriția și alimentația animalelor 2

 2

 2

 2

 3

 Examen

 Nutriția și alimentația animalelor p

 2

 

 1 practică

 1

 P

 Ameliorarea animalelor 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Ameliorarea animalelor 2

 2

 2

 2

 4

 Examen

 Zooigienă 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Zooigienă 2

 2

 1

 1

 3

 Examen

 Patologie animală

 1

 3

 3

 6

 Examen

 Creșterea cabalinelor

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Cuniculicultură, animale de blană și vânat

 1

 2

 1

 4

 VP

 Creșterea păsărilor

 2

 2

 2

 5

 Examen

 Acvacultură

 2

 2

 1

 4

 Examen

 Creșterea suinelor

 2

 2

 2

 4

 Examen

 Echitație

 2

 1

 2

 4

 Verificare pe parcurs

 Practică

 

 

 3 săptămâni

 2

 C

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Managementul în agroturism

 1

 1

 1

 1

 VP

 Animale de companie

 1

 1

 1

 1

 VP

 Conducere auto 1

 1

 1

 2

 2

 VP

 Conducere auto 2

 2

 1

 2

 2

 VP

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Creșterea bovinelor 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Creșterea bovinelor 2

 2

 2

 3

 3

 Examen

 Creșterea bovinelor p

 2

 

 2 practică

 1

 P

 Creșterea ovinelor și caprinelor 1

 1

 2

 2

 5

 Examen

 Creșterea ovinelor și caprinelor 2

 2

 2

 3

 3

 Examen

 Creșterea ovinelor și caprinelor p

 2

 

 2 practică

 1

 P

 Creșterea suinelor

 1

 2

 2

 4

 Examen

 Creșterea suinelor p

 1

 

 1 practică

 1

 P

 Creșterea păsărilor

 1

 2

 2

 4

 Examen

 Creșterea păsărilor p

 1

 

 1 practică

 1

 P

 Zooeconomie

 1

 2

 2

 4

 VP

 Tehnologia produselor de origine animală 1

 1

 2

 2

 4

 VP

 Tehnologia produselor de origine animală 2

 2

 2

 2

 3

 Examen

 Management

 2

 2

 2

 3

 Examen

 Management p

 2

 

 2 practică

 1

 P

 Contabilitate și analiză financiară

 2

 1

 1

 1

 VP

 Marketing

 2

 1

 1

 2

 VP

 Practică

 

 

 4 săptămâni

 2

 C

 Discipline opționale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Tehnică experimentală

 1

 1

 2

 2

 VP

 Consultanță si proiectare tehnologică

 1

 1

2

2

 VP

 

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Întocmirea proictelor de finanțare europeană

 1

 1

 2

 3

 VP

 Creșterea bubalinelor

 1

 1

 1

 1

 VP

 Managementul calității

 1

 1

 1

 1

 VP

 Managementul proiectelor

 1

 1

 1

 1

 VP

 Crinologie

 2

 2

 -

 2

 VP

 

Examen de diplomă   

 

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Lucrari parctice/ seminarii

Nr. Credite

Forma de verificare

 Elaborarea lucrării şi suţinerea examenului de diplomă

 2

 

 

 10