zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ihtiologie 1  1  2  1  4  E
Ihtiologie 2  2  2  3  4  E
Histologie și embriologie  1  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  4  E
Botanica acvatica  2  2  2  4  E
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  5  E
Informatică   1  1  2  3  V
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  4  V
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Zoologie acvatica  2  2  2  3  V
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Tehnici de învățare eficientă  1  2    2  V
Tehnici de documentare și redactare academică  2  1  1  2  V
Educație fizică 1  1    1  1  V
Educație fizică 2  2    1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săptămâni  3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  1  2  V
 Politici regionale și instrumente  1  1    1  V
 Conducerea tractorului  2  1  1  1  V
 Psihologia educației  1  2  2  5  E
 Pedagogie I  1  2  2  5  E

 * Obligatorii pentru DPPD

ANUL II 

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică  1  2  2  5   E
Amenajări și construcții ăn acvacultură  2  2  2   5  V
Fiziologia organismelor acvatice 1  1  2  2  5  E
Fiziologia organismelor acvatice 2  2  2  2  5  E
Hidrobiologie  1  2  2  4  E
Microbiologie  1  2  2  4  E
Chimia apei și solului  1  2  2  5  E
Ameliorarea peștilor  2  2  2  5  E
Reproducția organismelor acvatice  2  2  2  5  E
Ihtiopatologie  2  2  2  5  V
Mașini, utilaje și instalații piscicole   1  2  2  3  V
Practică 2  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Agricultură generală  2  1  2  3  V
 Topografie și cartografie  1  1  2  3  V

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Anatomie comparată  1  1  2  2  V
 Limbi moderne  2    2  1  V
 Comunicare  2  1  1  2  V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2  V
 Educaţie fizică 1  1    1  1  V
 Educaţie fizică 2  2    1  1  V
 Pedagogie II  1  2  2  5  E
 Didactica specialității  2  2  2  5  E

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Acvacultură specială 1
 1  2  2  5  E
 Acvacultură specială 2  2  2  2  7  E
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  6  E
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  E
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice  1  2  2  5  E
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice p  1    1   1  P
 Unelte și tehnici de pescuit  1  2  2  5  E
 Culturi acvatice superintesive  1  2  2  5  V
 Ciprinicultură  2  2  2  7  E
 Ciprinicultură p  2    2   2  P
 Sturionicultură   2  2  2  6  E
 Sturionicultură p  2    2   2  P
 Practică      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Apicultură și sericicultură  1  1  1  3  V
 Pescuit sportiv și agrement  1  1  1  3  V

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Rezervații naturale  1  2    1  V
 Animale de companie  1  2    1  V 
 Creșterea palmipedelor  1  2    1  V
 Conducere auto 1  1  1  2  2  V
 Conducere auto 2  2  1  2  2  V
 Instruire asistată de calculator  1  1    2  C
 Practică pedagogică în înv preuniv. oblig.1  1    3  3  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv.oblig.2  2    3  2  C
 Managementul clasei de elevi  2  1  1  3  E

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Controlul calității produselor
 1  2  2  7  E
 Salmonicultură  1  2  2  5  E
 Salmoniculură p   1    2   2  P
 Igienă piscicolă  1  2  1  5  V
 Zooeconomie  1  2  2  4  V
 Tehnologia produselor de origine animală 1  1  2  2  5  E
 Tehnologia produselor de origine animală 2  2  2  2  3  E
 Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale  2  2  2  4  E
 Management  2  2  2  3  E
 Management p  2    2   1  P
 Acvaristică  2  2  2  3  V
 Marketing  2  1  1  2  V
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  2  V
 Practică de specialitate      4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanță și proiectare tehnologică  1  1  2  2  V
 Tehnică experimentală  1  1  2  2  V

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V
 Chinologie  2  2    1  V
 Finanțare în acvacultură  2  2    1  V

 

Examen de diplomă

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă
  2
     10