zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ihtiologie 1  1  2  2  5  Examen
Ihtiologie 2  2  2  2  7  Examen
Biochimie 1  1  2  2  5  Examen
Biochimie 2  2  2  2  6  Examen
Botanica acvatica  1  2  2  5  Examen
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  5  Examen
Informatică și utilizarea calculatorului  1  1  2  3  Verificare pe parcurs
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Matematică și statistică  2  2  2  5  Examen
Zoologie acvatica  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Biologie celulara  2  2  2  5  Examen
Educație fizică 1  1    1  1  Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2    1  1  Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1  1  1  1  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2  1  1  1  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

 Politici regionale și instrumente 

 1  1    1  Verificare pe parcurs

 Conducerea tractorului

 Psihologia educatiei*

 Pedagogie I*

 2

 1

 2

 1

 2

 2

 1

 2 

 2

 1

 5

 5

 

 VP 

 Examen

 Examen

 

 * Obligatorii pentru DPPD

ANUL II 

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică  1  2  2  5   Examen
Construcții hidrotehnice în piscicultură  2  2  2   4  Verificare pe parcurs
Fiziologia organismelor acvatice 1  1  2  2  5  Examen
Fiziologia organismelor acvatice 2  2  2  2  4  Examen
Hidrobiologie  1  1  1  4  Examen
Microbiologie  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Chimia apei și solului  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
Ameliorare   2  2  2  4  Examen
Topografie și cartografie  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Topografie și cartografie p  2    1 practică  1  P
Reproducția organismelor acvatice  2  2  2  4  Examen
Inginerie genetică  2  2  2  4  Examen
Ihtiopatologie  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Mașini, utilaje și instalații piscicole   1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Botanică acvatică  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Hidrologia și amenajarea bazinelor hidrografice  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Elemente de floră și faună marină  1  1  1  3  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biogeografie  1  1  2  2 Verificare pe parcurs
 Limbi moderne  2    2  1 Verificare pe parcurs
  Educaţie fizică 1  1    1  1  Verificare pe parcurs
  Educaţie fizică 2   2     1   1 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Acvacultură specială 1
 1  2  2  5  Examen
 Acvacultură specială 2  2  2  2  7  Examen
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  6  Examen
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  Examen
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice  1  2  2  5  Examen
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice p  1    1 practică  1  P
 Unelte și tehnici de pescuit  1  2  2  5  Examen
 Culturi acvatice superintesive  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
 Ciprinicultură  2  2  2  7  Examen
 Ciprinicultură p  2    2 parctică  2  P
 Sturionicultură   2  2  2  6  Examen
 Sturionicultură p  2    2 practică  2  P
 Practică      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Apicultură și sericicultură  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Pescuit sportiv și agrement  1  1  1  3  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Rezervații naturale  1  2    1  Verificare pe parcurs
 Animale de companie  1  2    1  Verificare pe parcurs 
 Creșterea palmipedelor  1  2    1  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 1  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Controlul calității produselor
 1  2  2  7  Examen
 Salmonicultură  1  2  2  5  Examen
 Salmoniculură p   1    2 practică  2  P
 Igienă piscicolă  1  2  1  5  Verificare pe parcurs
 Zooeconomie  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnologia produselor de origine animală 1  1  2  2  5  Examen
 Tehnologia produselor de origine animală 2  2  2  2  3  Examen
 Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale  2  2  2  4  Examen
 Management  2  2  2  3  Examen
 Management p  2    2 practică  1  P
 Acvaristică  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
 Marketing  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Practică      4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanță și proiectare tehnologică  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  2  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  Verificare pe parcurs
 Chinologie  2  2    1  Verificare pe parcurs
 Finanțare în acvacultură  2  2    1  Verificare pe parcurs

 

Examen de diplomă

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă
  2
     10