zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie
 1  1  2  5  E
Chimie analitică și anliză instrumentală
 2  1  2  5  E
Chimie analitică și anliză instrumentală  2  1  2  4  E
Anatomie comparată
 2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică 
 1  1  2  5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Biologie generală
 1  1  2  5  E
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Biotehnologii generale  2  2    3  V
Tehnici de învățare eficientă  1  2    2  V
Tehnici de documentare și redactare academică  2  1   1  2  V

Educație fizică 1

 1    1  2  V
Educație fizică 2  2    1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săptămâni  3  C

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Conducerea tractorului

2

 1

 1

 2

  V

 DPPD

Psihologia educatiei

 1

 2

 2

 5

 E

Pedagogie I

 2

 2

 2

 5

  E


ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  5  E
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  V
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Microbiologie generală  1  2  2  5  E
Microbiologie specială  2  2  2  5  E
Biologie moleculară  1  2  2  3  V
Instalații biotehnologice  2  1  2  3  V

Culturi de celule și țesuturi animale

 2  2  2  5  V
Practică 2      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Proiectarea și construcții biotehnologice

 1  1  2  3  V

Biotehnologii de protecția mediului

 1  1  2  3  V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Anatomia omului  1  1  2  3  V
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  V
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  1  2  V
 Comunicare  2  1  1  2  V
 Orientare pentru carieră 2  1  1  2  V
 Educație fizică 1 1    1  2  V
 Educație fizică 2 2    1  2  V
 Pedagogie II 1  2  2  5  E
 Didactica specialității 1  2  2  5  E

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biologia reproducției animalelor 1  1  2  2  4  E
Biologia reproducției animalelor 2  2  2  2  4  E
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  E
Inginerie genetică animală  2  2  2  3  E
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor  1  2  2  4  E
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor p  1    1  1  P
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 1  1  2  2  4  E
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 2  2  2  1  3  E
Culturi de celule și țesături 1  1  2  2  4  V
Culturi de celule și țesături 2  2  2  2  4  V
Imunologie  2  2  2  4  E
Micropropagare  2  1  2  3  E
Enzimologie specială  2  1  1  3  V
Toxicologie  1  2 2  4  E
Testarea autenticităţii produselor  2 2 2  4  E
 Practică     3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Agricultură generală  1  1  2  4  V
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  V

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologia producerii de sămânță  1  1  2  2  V
 Politici de dezvoltare regională în agricultură  2  1  2  2  V
 Conducere auto 1  1  1  2  1  V
 Conducere auto 2  2  1  2  1  V
 Instruire asistată de calculator   1  1  1  2  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv. obligatoriu 1  1    3  3  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv. obligatoriu 2  2    3  3  C
 Managementul clasei de elevi  2  1  1  3  E

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 1
 1  2   2  5  E
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 2  2  2  2  3  E
 Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 1  1  2  2  5  E
Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 2  2  2  2  3  E
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  E
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  3  E
 Biotehnologii în apicultură și sericicultură  1  2  2  5  E
 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor  1  2  2  4  E
 Metode biotehnologice de ameliorare a plantelor  2  2  2  3  V
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  2  V
 Management  2  2  2  2  E
 Legislaţie agroalimentară  1  1  1  4  V
 Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP  2  2  2  2  E
 Practică de specialitate      4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Legislația protecției mediului  1  1  2  2  V
 Patologie animală  1  1  2  2  V

  

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2      10