zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Plan de învăţământ

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  5  E
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  6  E
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  6  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică și utilizarea calculatorului  1  1  2  4  VP
Biofizică  2  2  2  5  E
Matematică și statistică  2  2  2  5  E
Biologie celulară  2  2  2  5  E
Educație fizică 1  1    1  1  VP
Educație fizică 2  2    1  1  VP
Limbi stăine 1  1  1  1  1  VP
Limbi stăine 2  2  1  1  1  VP
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biologie generala
 1  1  2  3  VP
Botanică  1  1  2  3  VP

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Zoologie 

Chimie fizică și coloidală

Conducerea tractorului

 

1

1

2

 1

 1

 1

 2

 2

 1

 3

 3

 2

 VP

 VP

 VP

 DPPD

Psihologia educatiei

 1

 2

 2

 5

 VP

Pedagogie I

 2

 2

 2

 5

 VP

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  Examen
Genetică 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  4  Examen
Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 1  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 2  2  2  2  6  Examen
Microbiologie generală  1  1  2  3  Examen
Microbiologie specială  2  2  2  6  Examen
Proiectarea și construcții biotehnologice  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie moleculară  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie generală  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Instalații biotehnologice  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Practică      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Ergonimie și protecția muncii  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2  3 Verificare pe parcurs
 Comunicare  2  1  2  3 Verificare pe parcurs
 Educație fizică 1 1   1 1 Verificare pe parcurs
Educație fizică 2 2   1 1 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biologia reproducției animalelor 1  1  2  2  4  Examen
Biologia reproducției animalelor 2  2  2  2  4  Examen
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  Examen
Inginerie genetică animală  2  2  2  3  Examen
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor  1  2  2  4  Examen
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor p  1    1 practică  1  P
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 1  1  2  2  4  Examen
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 2  2  2  1  3  Examen
Culturi de celule și țesături 1  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Culturi de celule și țesături 2  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Imunologie  2  2  2  4  Examen
Micropropagare  2  1  2  3  Examen
Enzimologie specială  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Toxicoligie  1  2 2 4  Examen
Testarea autenticităţii produselor  2 2 2 4 Examen
 Practică      3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Agricultură generală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologia producerii de sămânță  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Politici de dezvoltare regională în agricultură  2  1  2  2  Verificare pe parcurs 
 Conducere auto 1  1  1  2  1  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  1  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 1
 1  2   2  5  Examen
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 2  2  2  2  3  Examen
 Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 1  1  2  2  5  Examen
Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 2  2  2  2  3  Examen
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  Examen
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  3  Examen
 Biotehnologii în apicultură și sericicultură  1  2  2  5  Examen
 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor  1  2  2  4  Examen
 Metode biotehnologice de ameliorare a plantelor  2  2  2  3  Verificare pe parcurs 
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  2  Verificare pe parcurs
 Management  2  2  2  2  Examen
 Legislaţie agroalimentară  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
 Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP  2  2  2  2  Examen
 Practică      4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Legislația protecției mediului  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Patologie animală  1  1  2  2  Verificare pe parcurs

  

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  Verificare pe parcurs

 

Examenul de diplomă

Disciplina emestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2      10