zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  1  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică  1  1  2  5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Biologie generală  1  1  2  4  E
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Biotehnologii generale  2  2    3  V
Tehnici de învățare eficientă  2  2    4  V
Tehnici de documentare și redactare academică  2  1  1  2  V
Educație fizică 1  1  -  1  1  V
Educație fizică 2  2  -  1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săpt.  2  C

 

Discipline facultative

  Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

 Conducerea tractorului

      2

   1

      1

    2 

   V

 Psihologia educației*

      1

   2

      2

    5 

   E

 Pedagogie I*

      2

   2

      2

    5 

   E

 *Obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  5  E
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  V
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Microbiologie generală  1  2  2  5  E
Microbiologie specială  2  2  2  5  E
Biologie moleculară  1  2  2  3  V
Instalații biotehnologice  2  1  2 3  V
Culturi de celule și țesături  2  2  2  5  V
Practică 2  2    3 săpt.  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Igiena unităților de industrie alimentară  2  1  1  3  V
 Biotehnologii de protecția mediului  2  1  1  3  V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  1  1 1 2
V
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  2 2
V
 Comunicare  2  1  1 2
V
 Orientare pentru carieră  2  1  1 2
V
 Educaţie fizică 1 1 - 1 1 V
 Educaţie fizică 2 2 - 1 1 V
 Pedagogie II*  2  2  2 5
E
 Didactica specialității  2  2  2 5
E

 *Obligatorii pentru DPPD

ANUL III

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Toxicologie  1  2  2  4  E
Testarea autenticității produselor  2  2  1  4  E
Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  E
Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  E
Obținerea și valorificarea producției 1  1  2  2  4  E
Obținerea și valorificarea producției 2  2  2  1  3  E
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  E
Inginerie genetică animală  2  2  2  4  E
Biotehnologii pt. obț. alimentelor funcționale și suplimentelor nutriționale  1  2  2  4  V
Enzimologie specială  2  1  1  3  V
Chimia alimentului  2  2  2  3  V
Tehnologia produselor fermentative  2  2  1  3  V
Tehnologia produselor extractive 1  1  2  1  4  E
Tehnologia produselor extractive 2  2  2  1  4  E
 Practică  2    3 săpt.  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioetică  1  1  2  4  V
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  V

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Metode avansate de analiză 1  1  1  1  1  V
 Metode avansate de analiză 2  2  1  1  1  V 
 Conducere auto 1  1  1  2 2  V
 Conducere auto 2  2  1  2 2  V

 Instruire asistată pe calculator

      1

   1

      1

    2 

        C

 Practică prdagogică în înv.preuniversitar oblig.1*

      1

   

      3

    3 

        E

 Practică pedagogică în înv.preuniversitar oblig.2*

      2

  

      3

    3 

        E

 Managementul clasei de elevi*

      2

   1

      1

    3 

   E

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Principiile nutriției umane
 1  2  1  4  E
Tehnologia produselor fermentative  1  2  1  4  E
Biotehnologii in industria alimentara 1  1  2  2  6  E
Biotehnologii in industria alimentara 2  2  2  2  4  E
Biotehnologii în aplicultură și sericicultură  1  2  2  5  E
Legislație agroalimentară  1  1  1  4  V
Aditivi alimentari 1  1  2  1  4  V
Aditivi alimentari 2  2  2  2  4  E
Siguranța și securitatea alimentelor, analiza HACCP  2  2  2  4  E
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  V
Management  2  2  2  4  E
Practică      4 săpt.  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioprocesarea plantelor medicinale  1 2 1 3  V
 Inocularea produselor alimentare  1 2 1 3  V

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2     10