zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  6  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  6  Examen
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  Examen
Informatică și utilizarea calculatorului  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Biofizică  2  2  2  5  Examen
Matematică și statistică  2  2  2  5  Examen
Biologie celulară  2  2  2  5  Examen
Educație fizică 1  1  -  1  1  Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2  -  1  1  Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1  1  1  1  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2  1  1  1  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biologie generala  1  1  2  3  Verificare pe parcurs
Chimie fizica si coloidala  1  1  2  3  Verificare pe parcurs

  

 

Discipline facultative

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

 Botanica

 Zoologie

 Conducerea tractorului

 Psihologia educatiei

 Pedagogie I

     

      1

      1

      2

      1

      2

 

  1

  1

  1

  2

  2

    2 

    2

    1

    2

    2

   3

   3

   2

   5

   5

 

  VP

  VP

  VP

  E

  E

 

 *Obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  6  Examen
Genetică 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  5  Examen
Biochimie 2  2  2  2  4  Examen
Fiziologie vegetală  1  2  2  5  Examen
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  Examen
Fiziologie animală 2  2  2  2  4  Examen
Microbiologie generală  1  1  2  5  Examen
Microbiologie specială  2  2  2  3  Examen
Culturi de celule și țesături  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie moleculară  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie generală  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Instalații biotehnologice  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Igiena unităţilor de industrie alimentară  2  1  1  2  Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2 2
Verificare pe parcurs
 Comunicare  2  1  2 2
Verificare pe parcurs
 Educaţie fizică 1 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
 Educaţie fizică 2 2 - 1 1 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Toxicologie  1  2  2  4  Examen
Testarea autenticității produselor  2  2  1  4  Examen
Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  Examen
Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  Examen
Obținerea și valorificarea producției 1  1  2  2  4  Examen
Obținerea și valorificarea producției 2  2  2  1  3  Examen
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  Examen
Inginerie genetică animală  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii pt. obț. alimentelor funcționale și suplimentelor nutriționale  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie specială  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Chimia alimentului  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor fermentative  2  2  1  3  Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor extractive 1  1  2  1  4  Examen
Tehnologia produselor extractive 2  2  2  1  4  Examen
 Practică  2    3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioetică  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Metode avansate de analiză 1  1  1  1  1  Verificare pe parcurs
 Metode avansate de analiză 2  2  1  1  1  Verificare pe parcurs 
 Conducere auto 1  1  1  2 2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2 2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Principiile nutriției umane
 1  2  1  4  Examen
Tehnologia produselor fermentative  1  2  1  4  Examen
Biotehnologii in industria alimentara 1  1  2  2  6  Examen
Biotehnologii in industria alimentara 2  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii în aplicultură și sericicultură  1  2  2  5  Examen 
Legislație agroalimentară  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
Aditivi alimentari 1  1  2  1  4  Verificare pe parcurs
Aditivi alimentari 2  2  2  2  4  Examen
Siguranța și securitatea alimentelor, analiza HACCP  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Management  2  2  2  3  Examen
Practică      4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioprocesarea plantelor medicale  1 2 1 3  Verificare pe parcurs
 Inocularea produselor alimentare  1 2 1 3  Verificare pe parcurs

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  Verificare pe parcurs

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2     10