zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică   1   1  2 5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4 E
Biologie generală  1  1  2  4 E
Biologie celulară 2 2  2  4 E
Biotehnologii generale  2  2   3 V
Tehnici de invătare eficientă  1  2    2 V
Tehnici de documentare și redactare academică  2  1 1  2 V
Educație fizică 1  1  -  1  2  V
Educație fizică 2  2  -  1  1  V
Limbi stăine 1  1  -  1  1  V
Limbi stăine 2  2  -  1  1  V
Practică 1  2  -  3 săptămâni 3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  2  2  V
 Psihologia educației*  1 2  2 5  E
 Pedagogie*  2 2  2 5  E

  *obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Genetică 1  1  2  2  6  E
 Genetică 2  2  2  2  5  E
 Biochimie 1  1  2  2  6  E
 Biochimie 2  2  2  2  5  E
 Fiziologie animală 1  1  2  2  6  E
 Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
 Microbiologie generală  1  2  2  6  E
 Microbiologie specială  2  2  2  5  E
 Biologie moleculară  1  2  2  3  V
 Instalații biotehnologice  2  1  2  3  V
 Culturi de celule și țesături animale  2  2  2  5  V
 Practică -
 -  3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Proiectare si constructii biotehnologice 1 1 2 3 V
 Zoologie  1  1  2 3  V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Anatomia omului  1  1  2  3 V
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2 V
 Ergonomie și protecția mediului  1  1  1  2 V
 Comunicare  2  1  1  2 V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2 V
 Educaţie fizică 1 1 - 1 1 V
 Educaţie fizică 2 2 - 1 1 V

 

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologia reproducţie animalelor 1  1  2  2  5  E
 Biologia reproducţie animalelor 2  2  2  2  4  E
 Patologie animală  1  3  2  5  E
 Inginerie genetică  2  2  2  4  E
 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţia animalelor  1  2  2  4  E
 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţia animalelor p  1  -  1  1  P
 Bacteriologie şi visurologie  1  2  2  4  E
 Farmacologie şi biotehnologii farmaceutice 1  1  1  2  4 V
 Farmacologie şi biotehnologii farmaceutice 2
 2  1  2  3  E
 Imunologie 2 2 2 4 E
  Igienă  2  1  1  3  V
 Testarea autenticităţii produselor  2  2  2  3  V
 Enzimologie specială  2  1  1  3  V
 Siguranţa şi securitatea alimentelor 2 2 2 4 E
 Toxicologie 1 2 2 4 E
Practică 2
 -  3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanţă şi proiectare tehnologică
 1  1  2  3  V
 Tehnică experimentală  1  1  2  3 V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducere auto 1
 1  1  2  3 V
 Conducere auto 2  2  1  2  3 V

 

 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de reproducţie  1  2  2  6  E
 Biologia infecţiilor  2  2  2  3  E
 Bioteh. de prelucr. şi contr. calit. prod. vegetale şi animale 1  1  2  2  6  E
 Bioteh. de prelucr. şi contr. calit. prod. vegetale şi animale 2  2  2  2  3  E
 Producţiile animalelor 1  1  2  2  6  E
 Producţiile animalelor 2  2  2  2  3  E
 Biotehnologii în apicultură şi sericicultură
 1  2  2  5  E
 Bioteh. de prod. a vaccinurilor, serurilor şi biopreparatelor de diagnostic
1 2 2 5 E
 Legislaţie agroalimentară
 2  1  2  3  V
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  V
 Management 2 2 2 3 E
Practică de specialitate 2
 -  4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Marketing
 1  1  2  2  V
 Bioetică şi biosecuritate  1  1  2  2 V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proiectelor de finanţare europeană
 1  1  2  3 V

 

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2      10