zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  6  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  6  Examen
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  Examen
Informatică și utilizarea calculatorului  1   1  2  4  Verificare pe parcurs
Biofizică  2  2  2  5  Examen
Matematică și statistică  2  2  2  5 Examen
Biologie celulară  2  2  2  5 Examen
Educație fizică 1  1  -  1  1  Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2  -  1  1  Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1  -  1  1  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2  -  1  1  Verificare pe parcurs
Practică  2  -  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologie generală  1  1  2  3  Verificare pe parcurs
 Chimie fizică si coloidală  1  1  2  3  Verificare pe parcurs

            

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Botanică

Biotehnologii de protectia mediului 

Conducerea tractorului

Phihologia educatiei *

Pedagogie *

 

1

1

2

1

2

 

1

1

1

2

2

 

2

2

1

2

2

 

3

3

2

5

5

 

VP

VP

VP

E

E

 

  *obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Genetică 1  1  2  2  5  Examen
 Genetică 2  2  2  2  5  Examen
 Biochimie 1  1  2  2  5  Examen
 Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
 Culturi de celule și țesături  1  2  2  4  Examen
 Fiziologie animală 1  1  2  2  6  Examen
 Fiziologie animală 2  2  2  2  5  Examen
 Microbiologie generală  1  1  2  3  Examen
 Microbiologie specială  2  2  2  5  Examen
 Proiectare si constructii biotehnologice 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
 Biologie moleculară  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Enzimologie generală  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Instalații biotehnologice  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Practică -
 -  3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Ergonimie și protecția muncii  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2  3 Verificare pe parcurs
 Comunicare  2  1  2  3 Verificare pe parcurs
 Educaţie fizică 1 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
 Educaţie fizică 2 2 - 1 1 Verificare pe parcurs

 

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologia reproducţie animalelor 1  1  2  2  5  Examen
 Biologia reproducţie animalelor 2  2  2  2  4  Examen
 Patologie animală  1  3  2  5  Examen
 Inginerie genetică  2  2  2  4  Examen
 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţia animalelor  1  2  2  4  Examen
 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţia animalelor p  1  -  1  1  Proiect
 Bacteriologie şi visurologie  1  2  2  4  Examen
 Farmacologie şi biotehnologii farmaceutice 1  1  1  2  4 Verificare pe parcurs
 Farmacologie şi biotehnologii farmaceutice 2
 2  1  2  3  Examen
 Imunologie 2 2 2 4 Examen
  Igienă  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Testarea autenticităţii produselor  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
  Enzimologie specială  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Siguranţa şi securitatea alimentelor 2 2 2 4 Examen
 Toxicologie 1 2 2 4 Examen
Practică 2
 -  3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanţă şi proiectare tehnologică
 1  1  2  3  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  1  3 Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducere auto 1
 1  1  2  3 Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  3 Verificare pe parcurs

 

 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de reproducţie  1  2  2  6  Examen
 Biologia infecţiilor  2  2  2  3  Examen
 Bioteh. de prelucr. şi contr. calit. prod. vegetale şi animale 1  1  2  2  6  Examen
 Bioteh. de prelucr. şi contr. calit. prod. vegetale şi animale 2  2  2  2  3  Examen
 Producţiile animalelor 1  1  2  2  6  Examen
 Producţiile animalelor 2  2  2  2  3  Examen
 Biotehnologii în apicultură şi sericicultură
 1  2  2  5  Examen
 Bioteh. de prod. a vaccinurilor, serurilor şi biopreparatelor de diagnostic
1 2 2 5 Examen
 Legislaţie agroalimentară
 2  1  2  3  Verificare pe parcurs
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
 Management 2 2 2 3 Examen
Practică de specialitate 2
 -  4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Marketing
 1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Bioetică şi biosecuritate  1  1  2  2 Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proiectelor de finanţare europeană
 1  1  2  3 Verificare pe parcurs

 

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2      10