zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Plan de învăţământ

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Bioinformatică

1

2

2

10

Examen

Biotehnologii microbiene

1

2

2

10

Examen

Genetică moleculară

1

2

10

Examen

MODULUL I          

Răspunsul celulelor la stresul abiotic

2

2

2

8

Examen

Markeri moleculari și aplicațiile în biotehnologii vegetale

2

2

2

7

Examen

Markeri moleculari și aplicațiile în biotehnologii vegetale p

2

 

1 practică

2

Proiect

Tehnici diag. pentru determinarea OMG de origine veg. din alim.

2

2

2

7

Examen

Tehnici diag. pentru determinarea OMG de origine veg. din alim. p

2

 

1 practică

2

Proiect

Practică 2 2 sapt. (60 ore)

4

Verificare pe parcurs

MODULUL II          

Biotehnologii de dirijare a reprod. la mamifere, păsări și pești

2

 

7

Examen

Biotehnologii de dirijare a reprod. la mamifere, păsări și pești p

2

 

1 practică 

2

Proiect

Biotehnologii asociate embrionului

2

2

 

7

Examen

Biotehnologii asociate embrionului p

2

 

1 practică

2

Proiect

Selecție asistată de markeri genetici în populația de animale

2

2

2

8

Examen

Practică 2 2 sapt. (60 ore)

4

Verificare pe parcurs

MODULUL III          

Biotehnologia produselor fermentative

2

 

7

Examen

Biotehnologia produselor fermentative p

2

 

1 practică 

2

Proiect

Genomică nutrițională

2

2

 

7

Examen

Genomică nutrițională p

2

 

1 practică

2

Proiect

Fiziologia microorganismelor

2

2

2

8

Examen

Practică 2 2 sapt. (60 ore)

4

Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Managementul proiectelor

1

1

2

6

Verificare pe parcurs

Practică

1

378 ore

24

Verificare pe parcurs

Cercetare științifică pentru întocmirea lucrării de disertație

2

10 sapt (300 ore)

20

Verificare pe parcurs

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţiei

2

4 sapt (120 ore)

10

Examen