zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

PROVIS

Sub-proiectul Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori studenți  PROVIS face parte din schema de granturi competitive, fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul universităților și programe de vară” a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE). Univesitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca propune un program de vară tip punte (summer bridge programs) care să se desfășoare timp de 14 zile în luna iulie, pe parcursul a 3 ani (2019-2020-2021).

Grupul țintă pentru acest sub-program este alcătuit din 90 de elevi de liceu din clasa a XI-a din județele regiunii Nord-Vest. Elevii de liceu vor participa la activități curriculare și vor avea asigurate transportul de la licee la universitate, respectiv cazarea și masa în căminele și cantina Universității. Programul va avea un puternic accent spre orientarea elevului în funcție de aptitudinile, competențele și preferințele acestuia. Componenta de integrare din punct de vedere social nu va fi neglijată, fiind un aspect extrem de important în acomodarea cu viața de student. Prin intermediul interacțiunii cu personalul didactic, personalul responsabil de orientarea în carieră, dar și cu studenții și masteranzii implicați în desfășurarea activităților sub-proiectului, elevii vor avea oportunitatea de a experimenta 2 săptămâni de viață universitară, cu ajutorul resursei umane mai sus menționate și prin intermediul activităților desfășurate.

Inscriere voluntari: http://bit.ly/VoluntariScoalaVară2019

Invitație de participare: Servicii de consultanță

- selecția consultanților individuali -  ”Fratele student” (19.06.2019)

·        Anexa 5.1.

·        Anexa 5.2.2

 

 

 

Achiziția de bunuri – Pachet  Bunuri Multifuncțională și Videoproiector” (26.06.2019)

Invitația de participare 

Specificații tehnice 

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC ADBSYSTEM SRL, contract nr.  14755/ 11.07.2019, cu o valoare de 3605,91 lei fără TVA

 

 

Achiziția de servicii altele decât consultanța - Închiriere mijloace de transport pentru deplasarea elevilor pe durata Școlii de vară

(26.06.2019)

Invitația de participare 

Specificații tehnice 

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC MILUTU SRL, contract nr.  13946/ 9.07.2019, cu o valoare de 9000 lei fără TVA

 

 

 

Achiziția de materiale de instruire - Consumabile de laborator - Reagenți (27.06.2019)

Invitația de participare 

Specificații tehnice 

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC NORDIC CHEMICALS SRL, contract nr.  15034/ 12.07.2019, cu o valoare de 2940 lei fără TVA