zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Director de departament Prof.dr. Vioara Mireşan

Director adjunct de departament Prof.dr. Teofil Eugen Oroian

Responsabil cu educaţia Prof.dr. Viorica Cosier

Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Mihai Benţea

Responsabil cu asigurarea calităţii Şef lucr.dr. Ancuţa Rotaru

Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Vasile Cighi

Administrator al departamentului Conf. dr. Mirela Cadar