zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Director de departament Prof.dr. Camelia Răducu

Director adjunct de departament Conf.dr. Simona Paşcalău

Responsabil cu educaţia Prof.dr. Nicuşor Sima

Responsabil calitate Conf.dr. Daniela Ladoşi

Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Stelian Dărăban

Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Lavinia Muntean

Administrator al departamentului Şef lucr.dr. Zamfir Marchiş