zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Director de departament Conf.dr. Camelia Răducu

Director adjunct de departament Şef lucr.dr. Simona Paşcalău

Responsabil cu educaţia Conf.dr. Nicuşor Sima

Responsabil calitate Conf.dr. Daniela Ladoşi

Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Conf.dr. Stelian Dărăban

Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Ovidiu Pentelescu

Administrator al departamentului Şef lucr.dr. Zamfir Marchiş