zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Lista studentilor admisi pentru cazare dupa redistribuire

Cazari - liste finale

Cazare studenti Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii (Z,P,BA,BIA,BMV, MCAA, MCPA, BAP, BSR)-lista preliminara

ORAR CAZARE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Listele preliminare cu studentii admisi in camine in anul universitar 2016-2017

LISTE FINALE CU STUDENTII ADMISI IN CAMINE IN ANUL UNIVERSITAT 2016-2017

CALENDARUL CAZĂRILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

Marți- 20 septembrie – până la ora 20.00

Afișare liste preliminarii cu studenții repartizați in cămine

Miercuri – 21 septembrie orele 8-14.00

Depunere la secretariatele facultatilor a contestatiilor

Joi – 22 septembrie  orele 8-14.00

Depunere la secretariatele facultatilor a contestatiilor

Vineri- 23 septembrie – ora 14.00

Afisarea listelor finale cu repartizarea studenților in cămine

Sămbătă – 1 octombrie

Cazare studenți in cămine

Duminică – 2 octombrie

Cazare studenți  in cămine

Regulament de organizare si functionare a caminelor studentesti

Spatii de cazare

Tarife de cazare