zootehnie-transparent 

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Planificare practica studenti 2019

Formular de practică

Acte necesare pentru efectuarea stagiului de practica 
 
1. Scrisoare de intentie (accept practica) (download)
- se completeaza, semneaza si stampileaza de catre unitatea (director, manager) in care studentul efectueaza stagiul de practica
- acest act completat se va depune la Centrul de organizare a practicii studentesti inainte de inceperea stagiului de practica.
 
2. Conventia - cadru (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Conventia cadru se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Conventia cadru se va semna de catre reprezentantul centrului de practica  si student
- Conventia - cadru se va prezenta la sustinerea colocviului de practica
 
3. Portofoliul de practica (Anexa la conventia-cadru) (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Portofoliul de practica se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Portofoliul de practica se va semna de catre reprezentantul centrului de practica  si student
Portofoliul de practica se va prezenta la sustinerea colocviului de practica
  
LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICA STUDENTII VOR SUSTINE COLOCVIUL DE PRACTICA 
 
PENTRU SUSTINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICA STUDENTII SE VOR PREZENTA LA COLOCVIU CU URMATOARELE DOCUMENTE:
 
1. caiet de practica (completat conform tematicii)
2. conventie-cadru (completata, semnata , stampilata)
3. portofoliul de practica (completat, semnat , stampilat)