Zootehnie

ZOOTEHNIE (nivel licență)

Locuri: 78 buget / 20 taxă / 30 ID

La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea se face pe domeniile de studii Zootehnie respectiv Biotehnologii. Repartizarea candidaților pe programele de studii se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

Studenții din domeniul Zootehnie vor putea opta pentru programul de studiu Zootehnie sau pentru programul de studiu Piscicultură și acvacultură. Aceștia vor trebui să-și aleagă după înscriere opționalele specifice programului de studiu pe care vor dori să-l urmeze.

Ce este zootehnia?

Conform definiției cele mai simple, zootehnia este știința care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea și exploatarea animalelor domestice.

Ce vei învăța să faci?

Vei începe cu noțiuni elementare de biochimie, anatomie, agricultură generală, biologie celulară, după care vei ajunge să stăpânești exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice, să proiectezi construcții zootehnice și să afli particularitățile creșterii cabalinelor, păsărilor, suinelor, bovinelor, ovinelor, bivolilor, dar și ale albinelor, viermilor de mătase, iepurilor, animalelor pentru blană ș.a. Dar vei știi și tot ce e necesar pentru a administra cu succes o fermă.

Studiile efectuate în zootehnie ne ajută să înțelegem:

  • Comportamentul animalelor de fermă și de companie pentru a cunoaște nevoile de creștere și dezvoltare ale acestora
  • Necesitatea utilizării de material genetic superior pentru a obține producții calitative și cantitative superioare și a ameliorări continue a șeptelului
  • Necesitatea asigurării bunăstării animalelor prin construirea de adăposturi care care să asigure condițiile de creștere și bunăstare specifice fiecărei specii
  • Diferențele între creșterea intensivă și sistemul de creștere extensivă a speciilor de animale domestice
  • Importanța evitării contaminării mediului ambient cu reziduuri provenite din exploatațiile zootehnice