Biotehnologii agricole

Biotehnologii agricole (nivel licență)

Locuri: 20 buget / 10 taxă

La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea se face pe domeniile de studii Zootehnie respectiv Biotehnologii. Repartizarea candidaților pe programele de studii se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

Studenții din domeniul Biotehnologii vor putea opta pentru programele de studii Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară sau Biotehnologii medical veterinare.

Ce sunt biotehnologiile agricole?

Un nume alternativ folosit la nivel internațional este agritech. Această știință agricolă implică utilizarea de unelte științifice și tehnice, inclusiv inginerie genetică, pentru a modifica organismele vii: plante, animale și micro-organisme. Aplicațiile acestui domeniu au fost dezvoltate în special în direcția îmbunătățirii recoltelor agricole și a producțiilor zootehnice.

Caracteristicile dezirabile ale unei specii anume pot fi transferate către o altă specie. Aceste culturi transgene posedă caracteristici dezirabile în termeni de gust, culoare, rată de creștere, mărime și rezistența la boli și pesticide. Selecția genetică este un proces pe care omul l-a folosit dintotdeauna. Cu ajutorul biotehnologiilor agricole, acest proces poate fi controlat și aplicat mai eficient, fără să aștepți trecerea mai multor generații de plante sau animale până când să ai o producție satisfăcătoare.

Ce vei învăța să faci?

Vei începe cu noțiuni elementare de chimie, anatomie, embriologie, ecologie, biologie celulară, genetică, după care vei ajunge să faci transfer de embrioni, fecundație in vitro, să proiectezi și să construiești biotehnologii de ameliorare a plantelor și animalelor, să faci inginerie genetică pe plante și animale, să pregătești culturi de celule și țesuturi vegetale și animale.

Studiile efectuate în biotehnologii agricole te ajută să înțelegi:

  • Procesele biologice, chimice și fizice din mediul înconjurător
  • Relațiile lanțului trofic în natură
  • Structurile celulare de bază și descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicații ale ingineriei genetice în agricultură
  • Mecanismele biologice ce stau la baza biotehnologiilor animale și vegetale
  • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a plantelor și animalelor
  • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistică și interpretarea datelor