Biotehnologii pentru industria alimentară

Biotehnologii pentru industria alimentară (nivel licență)

Locuri: 20 buget / 10 taxă

La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea se face pe domeniile de studii Zootehnie respectiv Biotehnologii. Repartizarea candidaților pe programele de studii se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

Studenții din domeniul Biotehnologii vor putea opta pentru programele de studii Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară sau Biotehnologii medical veterinare.

Ce sunt biotehnologiile pentru industria alimentară?

Biotehnologiile pot fi utilizate pentru obținerea de alimente cu proprietăți îmbunătățite. Astfel, această specializare se ocupă cu aplicarea metodelor și tehnicilor specifice biotehnologiilor asupra animalelor, plantelor și microorganismelor, pentru a obține alimente funcționale cu calități de producție, nutriționale sau potențial de marketing ridicate. Sunt denumite uneori GE foods (alimente modificate genetic).

Ce vei învăța să faci?

Vei începe cu noțiuni elementare de chimie, ecologie,microbiologie, genetică. De asemnea, vei dobândi cunoștințe despre tehnologia produselor extractive și fermentative precum și igiena unităților de industrie alimentară, după care vei ajunge să testezi autenticitatea produselor, teste toxicologice, să obții alimente funcționale, suplimente nutriționale sau aditivi alimentari.

Studiile efectuate în biotehnologii pentru industria alimentară te ajută să înțelegi:

  • Procesele biologice, chimice și fizice în producerea și transformarea alimentelor
  • Mecanismele biofizice și biochimice ce stau la baza biotehnologiilor pentru industria alimentară
  • Procesul de modificare genetică și aplicații ale ingineriei genetice în industria alimentară
  • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a plantelor și animalelor și importanța controlului organismelor modificate genetic (OMG)
  • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistică și interpretarea datelor