Piscicultură și acvacultură

Piscicultură și acvacultură (nivel licență)

Locuri: 20 buget / 10 taxă

La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea se face pe domeniile de studii Zootehnie respectiv Biotehnologii. Repartizarea candidaților pe programele de studii se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

Studenții din domeniul Zootehnie vor putea opta pentru programul de studiu Zootehnie sau pentru programul de studiu Piscicultură și acvacultură. Aceștia vor trebui să-și aleagă după înscriere opționalele specifice programului de studiu pe care vor dori să-l urmeze.

Ce este acvacultura?

Simplu spus, acvacultura se ocupă cu creșterea controlată a peștilor, crustaceelor, moluștelor, plantelor acvatice sau a altor organisme acvatice.Pe măsură ce resursele marine au scăzut la nivel global datorită pescuitului intensiv, dar și datorită unor intervenții legislative pentru a stopa acest fenomen, sursa principală de pește pentru consumatorii din toată lumea a devenit acvacultura. Pentru obținerea unei producții viabile și o activitate rentabilă, acvacultura trebuie realizată folosind evoluția științifică și tehnologică din acest domeniu.

Ce vei învăța să faci?

Vei începe cu noțiuni elementare de ihtiologie, botanică și zoologie acvatică, ecologie și biochimie, pentru ca mai târziu să proiectezi construcții hidrotehnice pentru piscicultură, mașini, utilaje și instalații piscicole, să exploatezi corespunzător fondul piscicol din bazinele naturale, să înveți particularitățile creșterii crapului, păstrăvului sau sturionului și să cunoști fiecare aspect al managementului unei ferme piscicole. Și asta nu e tot. Te vei putea dezvolta în domenii de nișă ca acvaristica sau tehnicile și uneltele de pescuit.

Studiile efectuate în piscicultură și acvacultură te ajută să înțelegi:

  • Comportamentul diverselor specii acvatice
  • Necesitatea îmbunătățirii calității materialului genetic pentru a obține producții calitative și cantitative superioare
  • Proprietățile și parametrii apei și solului
  • Diferențele între creșterea intensivă și extensivă a peștilor
  • Importanța amenajării unui bazin hidrografic
  • Clasificarea speciilor acvatice în funcție de mediul în care cresc (marin sau dulcicol)

Procedee de exploatare a fondului piscicol din bazinele naturale