Biotehnologii aplicate

Locuri: 16 buget / 9 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor din domeniul Biotehnologii și anume Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industia alimentară, Biotehnologii medical veterinare, Biotehnologii pentru protecția mediului, Biotehnologii industriale, respectiv Biotehnologii în industria farmaceutică, dar si pentru absolvenții specializărilor din domeniu Biologie sau Chimie care doresc o perfecționare în domeniul Biotehnologiilor aplicate.

In funcție de stuctura modulului ales disciplinele studiate pot fi  aplicații multi-omice în biotehnologii, genomică, biotehnologii microbiene, bioinformatică, biotehnologia produselor fermentative, biodinamica pigmenților naturali, principii și tehnici de izolare a metaboliților din matrici naturale, biomateriale -aplicații practice sau selecția asistată de marker genetici, biotehnologii asociate embrionului, tehnici moleculare de autentificare a alimentelor și detecția OMG, genomică nutrițională, ș.a.m.d.