Managementul calității produselor de origine animalieră

Locuri: 18 buget, 7 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie dar și a celor de la specializarea Biotehnologii pentru industria alimentară dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul managementului calității produselor de origine animalieră.

Dintre disciplinele studiate fac parte: managementul calității alimentelor, trasabilitatea producțiilor animaliere, trasabilitatea producției apicole, marketing agro-alimentar, tehnici moderne de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală ș.a.