Managementul creșterii animalelor și acvacultură

Locuri: 17 buget / 8 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie și Piscicultură și acvacultură dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul creșterii animalelor și acvaculturii.

Studiile de masterat permit completarea noțiunilor obținute în facultate prin  aprofundarea cunoștințelor în ceea pe privesc procedeele optimizate de prelucrarea a furajelor și nutriție animală, planuri de ameliorare în zootehnie și acvacultură, biotehnologii de reproducție, managementul producției de lapte și carne la bovine, ovine și caprine, sisteme de producție de carne la suine, management în  fermele avicole.