Centrul Global de Excelență pentru Cercetare Avansată în Sericicultură și Promovarea Producției de Mătase (CGECAS-PPM)

CENTRU de CERCETARE INTERNATIONAL

INTERNATIONAL RESEARCH CENTER

CENTRUL GLOBAL DE EXCELENȚĂ PENTRU CERCETARE AVANSATĂ ÎN SERICICULTURĂ ȘI PROMOVAREA PRODUCȚIEI DE MĂTASE (CGECAS-PPM)

GLOBAL CENTER OF EXCELLENCE FOR ADVANCED RESEARCH IN SERICULTURE AND PROMOTION OF SILK PRODUCTION (GCEARS-PSP)

Denumire laborator Laborator de Cercetări Avansate și Extensie pentru Sericicultură
Erris Label Center for Advanced Research and Extension in Sericulture
https://erris.gov.ro/Reference-SILK–Center-for-A
Acronim CRECAS PPM
Logo
Adresă Web Site https://cgecas-ppm.wixsite.com/cgecas-ppm
Acreditare International Sericultural Commission –  Global Centre of Excellence for Advance Research in Sericulture and Promotion of Silk Production
Coordonator Prof.dr. Daniel Severus Dezmirean
Locatie Institutul pentru Științele Vieții, et.2. Platforma de Biotehnologii apicole și sericicole
BioBaza Sericicultură – S 5și S 6 – Rectorat