Methodology

Pentru selecția candidaţilor se solicită:

  • CV-ul studentului ( conform formatului atasat)
  • un Eseu de 1-2 pagini, care să includă motivația personală pentru participarea la selecție, viziunea personală și motivarea implicării in această activitate.

Numărul de locuri alocat fiecărei facultăți este de maximum 10  studenți.

Aveţi ocazia să faceți parte dintr-o echipă de 50 de studenți motivați penru o experiență socială care va completa CV-ul vostru, si va facilita accesul vostru pentru  noi job-uri pe piața muncii.

Documentele solicitate se vor depune in format electronic pe adresa de email [email protected] și 1 exemplar tipărit pe hârtie la sediul Prefectului studenților, persoana de contact: drd.ADRIAN MORARIU.

Selecția va fi finalizată printr-un interviu planificat în data de 3 martie 2015, cladirea Rectorat  la Sala de Consiliu a Prorectoratului Stiințific.

Celor  mai activi studenţi voluntari, participanţi la expoziţiile si târgurile UNIVERSITARIA, PROINVENT, AGRARIA, GAUDEAMUS , etc. li se vor acorda premii cu ocazia inceperii anului universitar 2015-2016.

”Art.6.29.a. La cererea studentului, se pot acorda credite suplimentare pentru acţiunile de voluntariat prestate în folosul universităţii. Creditele obţinute, vor fi înregistrate în suplimentul de  diplomă. Activităţile de voluntariat vor fi cuantificate şi creditate prin regulamentul elaborat de  Consiliul didactic din universitate.”

Carta USAMV Cluj-Napoca, Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, art 6,29 a.

Legea Voluntariatului