Specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

 Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și anliză instrumentală  2  1  2  5  E
Chimie analitică și anliză instrumentală  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică  1  1  2  5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  E
Biologie generală  1  1  2  5  E
Biologie celulară  2  2  2  4  E
Biotehnologii generale  2  2    3  V
Tehnici de învățare eficientă  1  2    2  V
Tehnici de documentare și redactare academică  2  1   1  2  V
Educație fizică 1  1    1  2  V
Educație fizică 2  2    1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică  2    3 săptămâni  3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducerea tractorului 2  1  1  2   V

 DPPD

Psihologia educatiei  1  2  2  5  E
Pedagogie I  2  2  2  5   E


ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  5  E
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  V
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Microbiologie generală  1  2  2  5  E
Microbiologie specială  2  2  2  5  E
Biologie moleculară  1  2  2  3  V
Instalații biotehnologice  2  1  2  3  V
Culturi de celule și țesuturi animale  2  2  2  5  V
Practică 2      3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Proiectarea și construcții biotehnologice  1  1  2  3  V
Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2  3  V

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Anatomia omului  1  1  2  3  V
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  V
 Ergonomie și protecția muncii  1  1  1  2  V
 Comunicare  2  1  1  2  V
 Orientare pentru carieră 2  1  1  2  V
 Educație fizică 1 1    1  2  V
 Educație fizică 2 2    1  2  V
 Pedagogie II 1  2  2  5  E
 Didactica specialității 1  2  2  5  E

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Fiziologie vegetala  1  2  2  4  E
Microbiologie aplicata  2  2  2  4  E
Inginerie genetică animala  1  2  2  4  E
Inginerie genetică vegetala  2  2  2  4  E
Materii prime de origine vegetala  1  2  3  4  V
Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii productiilor de origine vegetala  2  2    4  E
Materii prime de origine animala  2  2  2  4  E
Enzimologie  1  2  2  4  V
Biologia reproductiei animalelor  1  2  3  4  E
Biotehnologii de reproductie 1  2  2  2  4  E
Culturi de celule si tesuturi vegetale  1  2  2  4  E
Micropropagare  2  1  2  3  V
Imunologie  2  2  2  4  E
Biotehnologii in apicultura si sericicultura  2  2 2  4  V
Bioetica  1 2    2  V
Practică 3     3 săptămâni  3  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
           

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Agricultura generala  1  1  2  3  V
 Politici de dezvoltare regională în agricultură  2  1  2  2  V
 Conducere auto 2  2  1  2  1  V
           
 Instruire asistată de calculator  1  1  1  2  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv. obligatoriu 1  1    3  3  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv. obligatoriu 2  2    3  2  C
 Managementul clasei de elevi  2  1  1  3  E

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 1  1  2  2  6  E
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 2  2  2  2  5  E
 Biotehnologii alimentare 1  1  2  2  5  E
 Biotehnologii alimentare 2  2  2  2  5  E
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  V
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  E
 Testarea autenticitatii produselor  2  2  2  4  V
 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor  1  2  2  5  E
 Metode biotehnologice de ameliorare a plantelor  2  2  2  3  V
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  V
 Management  2  2  2  4  E
           
 Siguranţa şi securitatea alimentelor si analiza HACCP  1  2  2  6  E
 Practică de specialitate      4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Patologie animală  1  1  2  3  V
 Biologia producerii de samanta  1  1  2  3  V

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă  2      10