Specializarea BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  E
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  E
Anatomie comparată  2  2  3  4  E
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  E
Informatică  1   1  2 5  V
Biofizică  2  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4 E
Biologie generală  1  1  2  4 E
Biologie celulară 2 2  2  4 E
Biotehnologii generale  2  2   3 V
Tehnici de invătare eficientă  1  2    2 V
Etica si integritate academica  2  1 1  2 V
Educație fizică 1  1  –  1  2  V
Educație fizică 2  2  –  1  1  V
Limbi stăine 1  1  –  1  1  V
Limbi stăine 2  2  –  1  1  V
Practică 1  2  –  3 săptămâni 3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  1  2  V
 Psihologia educației*  1 2  2 5  E
 Pedagogie*  2 2  2 5  E

  *obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Genetică 1  1  2  2  7  E
 Genetică 2  2  2  2  5  E
 Biochimie 1  1  2  2  7  E
 Biochimie 2  2  2  2  5  E
 Fiziologie animală 1  1  2  2  7  E
 Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
 Microbiologie generală  2  2  2  5  E
           
 Biologie moleculară  1  2  2  5  V
 Instalații biotehnologice  2  1  2  3  V
 Culturi de celule și țesături animale  2  2  2  4  V
 Practică  –  3 săptămâni  3  C

 

Discipline opţionale

 

Botanica

Zoologie

Plante medicinale

 1  1  2 4  V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Proiectare si constructii biotehnologice


Anatomia omului

 1


1

 1


1

 2


2

 3


3

V


V

 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2 V
 Ergonomie și protecția mediului  1  1  1  2 V
 Comunicare  2  1  1  2 V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2 V
 Educaţie fizică 1 1 1 3 V
 Educaţie fizică 2


Pedagogie II


Didactica specialitatii

2


1


2


2


2

1


2


2

3


5


5

V


E


E

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Fiziologie vegetala  1  2  2  5  E
 Microbiologia alimentelor  2  2  2  5  E
 Inginerie genetica animala  1  2  2  4  E
 Inginerie genetică vegetala  2  2  2  4  E
 Materii prime de origine vegetala  1  2  3  4  E
 Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii in industria moraritului si panificatiei  2  2  2  5  E
 Materii prime de origine animala  2  2  3  5  E
 Enzimologie  1  2  2  5 V
 Chimia alimentului  2  2  2  4  E
 Tehnologia produselor extractive 2 3 3 5 E
 Bioteh.pt.obt.alimentelor functionale si suplimentelor     nutritionale  1  2  2  5  V
 Biotehnologii in apicultura si sericicultura  2  2  2  4  V
 Bioetica  1  2    2  V
 Practica 3     3 Saptamani 3 C
           

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
           

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducere auto 1  1  1  2  2 V
 Conducere auto 2


Instruire asistata de calculator


Practica pedagogica in inv. preuniversitar obligatoriu 1


 

Practica pedagogica in inv. preuniversitar obligatoriu 2


 

Managementul clasei de elevi

 2

 


1

 

 

 

 

 

 1

 


1

 

 

 

 

 

 2

 


1

 

 

 

 

 

 

3

 


2

 

 

 

 

 

 

V

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de reproducţie  1  2  2  5  E
 Bioteh. de producere a vaccinurilor, serurilor  si biopreparatelor de diagnostic  1  2  2  5  V
 Bioteh. alimentare 1  1  2  2  5  E
 Bioteh. alimentare 2  2  2  2  5  E
 Producţiile animalelor 1  1  2  2  5  E
 Producţiile animalelor 2  2  2  2  5  E
 Testarea autenticitatii produselor  2  2  2  5  E
 Biologia infectiilor 2 2 2 4 V
 Legislaţie agroalimentară


Siguranta si securitatea alimentelor, analiza HACCP

 1


1

 1


2

 1


2

 3


5

 V


E

 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  5  V
 Management 2 2 2 4 E
Practică de specialitate 2  –  4 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Marketing  1  1  2  2  V
 Inocuitatea produselor alimentare  1  1  2  2 V

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanta si proiectare tehnologica


Întocmirea proiectelor de finanţare europeană

 1


1

 1


1

 2


2

 3


3

V


V

 

 

Examenul de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă        10