Specializarea ZOOTEHNIE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  5  E
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2 5  E
Biochimie 1  1  2  2  5  E
Biochimie 2  2  2  2  5  E
Agricultură generală  1  2  2  5  E
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  4  V
Informatică  1  1  2  3  V
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  4  E
Matematică și statistică  2  2  2  4  V
Producerea și conservarea furajelor  2  2  2  4  E
Biologie celulară  2  2  2  5 E
Tehnici de învățare eficientă  1  2    2 V
Etica si integritate academica  2  1 1  2 V
Educație fizică 1  1  –  1  1  V
Educație fizică 2  2  –  1  1  V
Limbi stăine 1  1  1  1  1  V
Limbi stăine 2  2  1  1  1  V
Practică 1  2  –  3 săptămâni  3  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie si protectia muncii 1  1  1  2 V
 Conducerea tractorului 2  1  1  2 V
 Politici regionale si instrumente 2  1  1  2 V
 Zoologie 1  2    2 V
 Psihologia educației* 1  2  2  5 E
 Pedagocie I* 2   2  2  5 E

*Obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 1  1  1  1  2  V
Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 2  2  2  2  4  E
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Genetică 1  1  2  2  5  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Reproducția animalelor 1  1  2  2  5  E
Reproducția animalelor 2  2  2  2  5  E
Construcții zootehnice  1  2  2  4  V
Microbiologie  2  2   2  4  V
Apicultură  1  2  2/1  5  E
Sericicultră  2  2  2/1  5  V
Cuniculicultură, animale de blană și vânat  2  2  2  4  V
Practică 2   2  –  3 săptămâni  2  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie si protectia muncii 1  1  1  2 V
 Conducerea tractorului 2  1  1  2 V
 Politici regionale si instrumente 2  1  1  2 V
 Zoologie 1  2    2 V
 Psihologia educației* 1  2  2  5 E
 Pedagocie I* 2   2  2  5 E

*Obligatorii pentru DPPD

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 1  1  1  1  2  V
Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 2  2  2  2  4  E
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  E
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  E
Genetică 1  1  2  2  5  E
Genetică 2  2  2  2  5  E
Reproducția animalelor 1  1  2  2  5  E
Reproducția animalelor 2  2  2  2  5  E
Construcții zootehnice  1  2  2  4  V
Microbiologie  2  2   2  4  V
Apicultură  1  2  2/1  5  E
Sericicultră  2  2  2/1  5  V
Cuniculicultură, animale de blană și vânat  2  2  2  4  V
Practică 2   2  –  3 săptămâni  2  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Limbi străine  1  2  –  1 V
 Comunicare  2  1 1  2 V
 Orientare pentru carieră  2  1  1  2 V
 Educație fizică 1  1  –  1  1 V
 Educaţie fizică 2  2  –  1  1 V
 Pedagogie II*  2  2    5 E
 Didactica specialității*  2  2 2  5 E

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Nutriția și alimentația animalelor 1  1  2  2  5  E
 Nutriția și alimentația animalelor 2  2  2  2/1  5  E
 Ameliorarea animalelor 1  1  2  2  5  E
 Ameliorarea animalelor 2  2  2  2  4  E
 Igiena si bunastarea animalelor  1  3  3  5  E
 Patologie animală  2  3  3  5  E
Tehnologia cresterii cabalinelor  1  2  2/1  5  E
 Tehnica experimentala  1  2  2  4  V
 Tehnologia cresterii pasarilor  2  2  2  4  E
 Acvacultură  1  2  2  3  V
 Tehnologia cresterii suinelor  2  2  2  4  E
 Insamantari artificiale  2  1  2  3  V
 Bioetica


Practica

 1


 

 2


 

 


 

3 saptamani

2


3

V


C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Managementul în agroturism  1  1  1  1  V
 Animale de companie  1  1  1  1  V
 Conducere auto 1  1  1  2  2  V
 Conducere auto 2  2  1  2  2  V
 Instruire asistată de calculator*  1  1  1  2  C
 Practică pedagogică în înv. preuniv.oblig.1*  1    3  3  C
 Practică pedagogică în înv.preuniv.oblig.2*  2    3  2  C
 Managementul clasei de elevi*  2  1  1  3  E

Discipline optionale

Echitatie si sporturi hipice

Etologie

 2 1  2  2  C

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Creșterea bovinelor 1  1  2  2  5  E
 Creșterea bovinelor 2  2  2  3/2  6  E
 Creșterea ovinelor și caprinelor 1  1  2  2  5  E
 Creșterea ovinelor și caprinelor 2  2  2  3/2  6  E
 Creșterea suinelor  1  2  2/1  5  E
 Creșterea păsărilor  1  2  2/1  5  E
 Zooeconomie  1  2  2  4  V
 Tehnologia produselor de origine animală 1  1  2  2  4  V
 Tehnologia produselor de origine animală 2  2  2  2  4  E
 Management  2  2  2  5  V
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  1  V
 Marketing  2  1  1  3  V
 Practică 4      4 săptămâni  2  C

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Tehnică experimentală  1  1  2  2  V
 Consultanță si proiectare tehnologică  1  1 2 2  V

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2  3  V
 Creșterea bubalinelor  1  1  1  1  V
 Managementul calității  1  1  1  1  V
 Managementul proiectelor  1  1  1  1  V
 Chinologie  2  2  –  2  V

Examen de diplomă

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Elaborarea lucrării şi suţinerea examenului de diplomă  2      10