Specializarea BIOTEHNOLOGII APLICATE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Aplicații multi-omice în biotehnologii

1

2

2 8

Examen

Biotehnologii microbiene

1

2

2

8

Examen

Genomică

1

2

2

7

Examen

Metode și tehnici de cercetare avansata  1  2  2  7 Examen

MODULUI I

Selecția asistată de markeri genetici în populația de animale

2

2

2

6

Examen

Genomică nutrițională

2

 2

2

6

Examen

Biotehnologii asociate embrionului

2

2

2

7

Examen

Tehnici moleculare de autentificare a alimentelor și detecția OMG

2

 2

2

7

Examen

Practică 2 2 sapt. (60 ore)

4

Verificare pe parcurs

MODULUL II

Biodinamica pigmenților naturali

2

2

 6

6

Examen

Principii și tehnici de izolare a metaboliților din matrici naturale

2

 2

2

6

Examen

Biotehnologia proceselor fermentative

2

2

 2

7

Examen

Biomateriale -aplicații practice

2

 2

2

7

Examen

Practică 2 2 sapt. (60 ore)

4

Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Managementul proiectelor

1

1

2

6

Verificare pe parcurs

Practică

1

378 ore

24

Verificare pe parcurs

Cercetare științifică pentru întocmirea lucrării de disertație

2

10 sapt (300 ore)

20

Verificare pe parcurs

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţiei

2

4 sapt (120 ore)

10

Examen