Specializarea MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALIERĂ

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2021

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL 1-2

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2020

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Managementul calității alimentelor 1

1

2

1

10

Examen

Managementul calității alimentelor 2

2

2

5

Examen

Managementul calității alimentelor p

2

1 practică

1

Proiect

Trasabilitatea producțiilor animaliere 1

1

2

4

Examen

Trasabilitatea producțiiloe animaliere p

1

2 practică

4

Proiect

Trasabilitatea producțiilor animaliere 2

2

2

3

Examen

Trasabilitatea producțiiloe animaliere p

2

2 practică

3

Proiect

Trasabilitatea producției apicole

1

1

1

3

Examen

Trasabilitatea producției apicole p

1

1 practică

1

Proiect

Marketing agro-alimentar

1

1

1

4

Verificare pe parcurs

Autentificarea produselor animaliere

1

1

1

4

Verificare pe parcurs

Merceologia produselor alimentare de origine animală

2

1

1

6

Examen

Tehnici moderne de det. a xenobioticelor din prod. de orig. anim. 2 2 2 6 Examen
Practică 2 3 sapt. (90 ore) 6 Verificare pe parcurs

Discipline facultative (pentru programul ERASMUS MUNDUS)

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Ecotoxicologie și biomarkeri

1

1

1

4

Examen

Evaluarea riscurilor în toxicologie

1

1

1

4

Examen

Modelare în sănătate și mediu

1

1

1

4

Examen

Sistemul geoinformatic și sanatate

1

1

1

4

Examen

Epidemologie și sanatatea mediului

1

1

1

4

Examen

Reglementări și securitatea sanitară 1 1 1 4 Examen

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Comunicare și negociere în afaceri

1

2

1

8

Examen

Practică

1

378 ore

22

Verificare pe parcurs

Cercetare științifică pentru întocmirea lucrării de disertație

2

10 sapt (300 ore)

20

Verificare pe parcurs

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţiei

2

4 sapt (120 ore)

10

Examen