Specializarea MANAGEMENTUL CREŞTERII ANIMALELOR ŞI ACVACULTURĂ

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2021

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL 1-2

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2020

FIȘELE DISCIPLINELOR

ANUL I

 Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Bazele fiziologice ale prod. la anim. de fermă și organis. acvatice

1

2

2

8

Examen

Procedee optimizate de prelucrarea furajelor și nutriția animală

1

2

1

7

Verificare pe parcurs

Sisteme de crestere si productie in acvacultura

1

1

1

5

Examen

Procedee optimizate de nutriție animală

1

1

3

7

Examen

Elaborarea planurilor de ameliorare în zootehnie și acvacultură

2

1

 2

7

Verificare pe parcurs

Biotehnologii aplicate în reproducție la anim. și acvacultură

2

1

2

7

Verificare pe parcurs

Etica si integritate academica

1

1

3

Verificare pe parcurs

Managementul producției de carne si lapte bovine

2

 2

2

8

Examen

Managementul producției de carne si lapte ovine si caprine

2

2

 2

8

Examen

 

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare

Bioeconomie aplicata si antreprenoriat


Managementul calității produselor de origine anim. și piscicolă


Sisteme de productie de carne la porcine

1


1


1

1


2


2

1


2


1

3


9


9

Verificare pe parcurs


Examen


Examen

Comunicare și negociere în afaceri

2

2

2

5

Examen

Politici comunitare privind agricultura și zootehnia durabilă

1

1

2

5

Examen

Cercetare științifică

2

4 sapt (202 ore)

10

Examen

Elaborarea proiectului de disertatie

2

4 sapt (120 ore)

10

Examen