Proiect Hoia

sigle por

Modernizare  infrastructură educațională „Hoia” pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol


UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul „Modernizare infrastructură educațională „Hoia” pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”, COD MySMIS 119837.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatatea de investiții 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, având:

 • valoare totală de 30.383.938,93 lei;
 • valoare totală eligibilă de 29.816.970,69 lei;
 • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) de 25.344.425,08 lei;
 • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) de 3.876.206,20 lei;
 • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) de 596.339,41 lei;
 • valoare neeligibilă inclusiv TVA de 566.968,24 lei.

Perioada de implementare a proiectului  este de 36 luni, începând cu data de 01.11.2017 până la data de 31.10.2020.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a relevanței învățământului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prin modernizarea infrastructurii educaționale “Hoia” pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol, astfel încât pregătirea absolvenților universității să fie în relație directă cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Obiectivul specific 1 : Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale existente.
 2. Obiectivul specific 2 : Extinderea infrastructurii educaționale existente, prin construirea de noi corpuri pentru completarea funcționalității clădirilor existente pe același amplasament.
 3. Obiectivul specific 3 : Echiparea infrastructurii didactice reabilitate și extinse prin dotarea cu tehnologia necesară pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului, conform specificului facultăților din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Rezultate estimate:

 1. Clădirile existente reabilitate conform standardelor în vigoare și specific pentru fiecare disciplină vor genera corelarea ofertei educaționale a universității cu nevoia de competențe pe piața forței de muncă, prin creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților, conform metodologiei ARACIS.
 2. Extinderea funcțională prin construirea a 22 de corpuri noi, corespondent la cele existente.
 3. Dotarea cu echipamente specifice fiecărei discipline de studiu a programelor implementate în USAMV CN.
 4. Învățământ universitar relevant ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii educaționale pentru studenți și pentru potențialii viitori cursanți.

 

Investiția propusă va avea impact atât la nivel local cât și regional prin creșterea semnificativă a calității învățământului superior

 

Locația implementării proiectului este: Municipiul Cluj-Napoca, zona Hoia, Jud. Cluj.

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Calea Mănăștur, nr. 3-5, jud. Cluj, cod poștal 400372, România, tel. 0264.596.384 / 0264.593.792, e-mail: [email protected],  persoană de contact și manager de proiect Dezmirean Daniel Severus, tel. 0726.383.991, fax 0264.593.792, e-mail : [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sari la conținut