Proiecte

ROSE

Sub-proiectul Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori studenți PROVIS face parte din schema de granturi competitive, fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul universităților și programe de vară” a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE). Univesitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca propune un program de vară tip punte (summer bridge programs) care să se desfășoare timp de 14 zile în luna iulie, pe parcursul a 3 ani (2019-2020-2021).

Grupul țintă pentru acest sub-program este alcătuit din 90 de elevi de liceu din clasa a XI-a din județele regiunii Nord-Vest. Elevii de liceu vor participa la activități curriculare și vor avea asigurate transportul de la licee la universitate, respectiv cazarea și masa în căminele și cantina Universității. Programul va avea un puternic accent spre orientarea elevului în funcție de aptitudinile, competențele și preferințele acestuia. Componenta de integrare din punct de vedere social nu va fi neglijată, fiind un aspect extrem de important în acomodarea cu viața de student. Prin intermediul interacțiunii cu personalul didactic, personalul responsabil de orientarea în carieră, dar și cu studenții și masteranzii implicați în desfășurarea activităților sub-proiectului, elevii vor avea oportunitatea de a experimenta 2 săptămâni de viață universitară, cu ajutorul resursei umane mai sus menționate și prin intermediul activităților desfășurate.

Prin intermediul acestor programe derulate pe durata a 3 ani se vizează familiarizarea cu viața universitară, cu cerințele cadrelor didactice, sistemele de învățare, resursele care se află la dispoziția studenților, dar și cu oportunitățile de dezvoltare profesională, sportivă, socială și culturală din perioada studenției. Scopul proiectului este creșterea nivelului motivațional de finalizare a liceului prin promovarea bacalaureatului și creșterea gradului de orientare școlară în privința opțiunilor de continuare a studiilor.

Detalii

HOIA

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca implementează un proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, al cărui obiectiv este crearea unei infrastructuri educaționale moderne în zona Hoia pentru studenții universității, cu scopul de a-i pregăti pe aceștia pentru piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Totodată, baza didactică și de practică creată prin proiect reprezintă și o alternativă de recreere pentru populația orașului și nu numai, oamenii care vor veni în zona Parcului Etnografic al Transilvaniei putând să viziteze și baza didactică și de practică a USAMV.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a relevanței învățământului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prin modernizarea infrastructurii educaționale „Hoia” pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol, astfel încât pregătirea absolvenților universității să fie în relație directă cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1: Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale existente.
  2. Obiectivul specific 2: Extinderea infrastructurii educaționale existente, prin construirea de noi corpuri pentru completarea funcționalității clădirilor existente pe același amplasament.
  3. Obiectivul specific 3: Echiparea infrastructurii didactice reabilitate și extinse prin dotarea cu tehnologia necesară pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului, conform specificului facultăților din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Detalii

Sari la conținut