Departament I

Director departament Conf.dr. Radu Constantinescu

Director adjunct de departament Prof. dr. Aurelia Coroian
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Viorica Cosier
Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Adriana Urcan
Responsabil cu asigurarea calităţii Şef lucr.dr. Ancuţa Rotaru
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Vasile Cighi
Administrator al departamentului Conf. dr. Mirela Cadar

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENT I

Prof. dr. Adriana Criste Conf. dr. Radu Constantinescu
adriana.criste@usamvcluj.ro radu.constantinescu@usamvcluj.ro
Prof. dr. Andrea Bunea Prof. dr. Vasile Cighi
andrea.bunea@usamvcluj.ro vasile.cighi@usamvcluj.ro
Prof. dr. Aurelia Coroian Prof. dr. Viorica Cosier
aurelia.coroian@usamvcluj.ro viorica.coșier@usamvcluj.ro
Prof. dr. Alina Rusu Prof. dr. Marius Zăhan
alina.rusu@usamvcluj.ro mzahan@usamvcluj.ro
Conf. dr. Mirela Cadar Conf. dr. Luisa Andronie
mirela.cadar@usamvcluj.ro luisa.andronie@usamvcluj.ro
Conf. dr. Daniel Cocan Conf. dr. Ileana Miclea
daniel.cocan@usamvcluj.ro ileana.miclea@usamvcluj.ro
Sef lucr. dr. Florina Copaciu Sef lucr.dr. Cristina Hegedus
florina.copaciu@usamvcluj.ro cristina.hegedus@usamvcluj.ro
Sef lucr. dr. Ancuța Rotaru Sef lucr. dr. Adriana Urcan
ancuta.rotaru@usamvcluj.ro adriana.urcan@usamvcluj.ro
Sef lucr. dr. Anamaria Vâtcã Sef lucr.dr. Bogdan Vlaic
anamaria.vatca@usamvcluj.ro bogdan.vlaic@usamvcluj.ro
Asist. dr. Paul Alexandru Uiuiu  
paul.uiuiu@usamvcluj.ro