Departament I

Director de departament Conf.dr. Radu Constantinescu

Director adjunct de departament Conf. dr. Aurelia Coroian
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Viorica Cosier
Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Mihai Benţea
Responsabil cu asigurarea calităţii Şef lucr.dr. Ancuţa Rotaru
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Vasile Cighi
Administrator al departamentului Conf. dr. Mirela Cadar

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENT I

1. Prof.dr. Andrea Bunea
2. Prof.dr. Vasile Cighi
3. Prof.dr. Viorica Cosier
4. Prof.dr. Adriana Criste
5. Prof.dr. Marius Zãhan
6. Conf.dr. Mirela Cadar
7. Conf.dr. Daniel Cocan
8. Conf. dr. Aurelia Coroian
9. Conf. dr. Luisa Andronie
10. Conf. dr. Radu Constantinescu
11. Sef lucr. dr. Florina Copaciu
12. Sef lucr.dr. Cristina Hegedus
13. Sef lucr. dr. Ileana Miclea
14. Sef lucr. dr. Ancuta Rotaru
15. Sef lucr. dr. Adriana Urcan
16. Sef lucr. dr. Anamaria Vâtcã
17. Sef lucr.dr. Bogdan Vlaic