Departament I

Director departament Conf.dr. Radu Constantinescu

Director adjunct de departament Prof. dr. Aurelia Coroian
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Viorica Cosier
Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Adriana Urcan
Responsabil cu asigurarea calităţii Şef lucr.dr. Ancuţa Rotaru
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Vasile Cighi
Administrator al departamentului Conf. dr. Mirela Cadar

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENT I

Prof. dr. Adriana Criste Conf. dr. Radu Constantinescu
adriana.criste@usamvcluj.ro radu.constantinescu@usamvcluj.ro
Prof. dr. Andrea Bunea Prof. dr. Vasile Cighi
andrea.bunea@usamvcluj.ro vasile.cighi@usamvcluj.ro
Prof. dr. Aurelia Coroian Prof. dr. Viorica Cosier
aurelia.coroian@usamvcluj.ro viorica.coșier@usamvcluj.ro
Prof. dr. Alina Rusu Prof. dr. Marius Zăhan
alina.rusu@usamvcluj.ro mzahan@usamvcluj.ro
Conf. dr. Mirela Cadar Conf. dr. Daniel Cocan
mirela.cadar@usamvcluj.ro daniel.cocan@usamvcluj.ro
Conf. dr. Ileana Miclea Sef lucr. dr. Florina Copaciu
ileana.miclea@usamvcluj.ro florina.copaciu@usamvcluj.ro
Sef lucr.dr. Cristina Hegedus Sef lucr. dr. Ancuța Rotaru
cristina.hegedus@usamvcluj.ro ancuta.rotaru@usamvcluj.ro
Sef lucr. dr. Adriana Urcan Sef lucr. dr. Anamaria Vâtcã
adriana.urcan@usamvcluj.ro anamaria.vatca@usamvcluj.ro
Sef lucr.dr. Bogdan Vlaic Sef lucr. dr Alexandru Rusu
bogdan.vlaic@usamvcluj.ro alexandru.rusu@usamvcluj.ro
Asist. dr. Paul Alexandru Uiuiu  
paul.uiuiu@usamvcluj.ro