faculktatea de zootehnie si biotehnologii cluj

Departament II

Director de departament Prof.dr. Camelia Răducu

Director adjunct de departament Conf.dr. Simona Paşcalău
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Nicuşor Sima
Responsabil calitate Conf.dr. Daniela Ladoşi
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Stelian Dărăban
Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Lavinia Moldovan
Administrator al departamentului Conf.dr. Zamfir Marchiş

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENTUL 2

1. Prof.dr. Ilie Cornoiu
2. Prof.dr. Stelian Dãrãban
3. Prof.dr. Daniel Dezmirean
4. Prof.dr. Bogdan Georgescu
5. Prof.dr. Grigore Onaciu
6. Prof.dr. Camelia Rãducu
7. Prof.dr. Nicusor Sima
8. Conf. dr. Ancuta Boaru
9. Conf.dr. Daniela Ladosi
10. Conf.dr. Simona Pascalãu
11.Conf. dr.Zamfir Marchis 

12. Sef lucr. dr. Eugen Jurco
13. Sef lucr. dr. Lavinia Muntean
14. Șef lucr.dr. Mihai Suteu
15. Șef lucr.dr. Mihai Bențea

16. Șef lucr.dr. Cristian Coroian
17. Asist.dr. Claudia Pasca