faculktatea de zootehnie si biotehnologii cluj

Departament II

Director de departament Prof.dr. Camelia Răducu

Director adjunct de departament Conf.dr. Simona Paşcalău
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Nicuşor Sima
Responsabil calitate Şef lucr.dr. Eugen Jurco
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Stelian Dărăban
Responsabil cu cercetarea  Conf.dr. Daniela Ladoşi
Administrator al departamentului Conf.dr. Zamfir Marchiş

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENTUL 2

1. Prof.dr. Ilie Cornoiu
2. Prof.dr. Stelian Dãrãban
3. Prof.dr. Daniel Dezmirean
4. Prof.dr. Bogdan Georgescu
5. Prof.dr. Grigore Onaciu
6. Prof.dr. Camelia Rãducu
7. Prof.dr. Nicusor Sima
8. Conf. dr. Ancuta Boaru
9. Conf.dr. Daniela Ladosi
10. Conf.dr. Simona Pascalãu
11.Conf. dr.Zamfir Marchis

12. Șef lucr.dr. Cristian Coroian

13. Șef lucr.dr. Mihai Bențea

14. Sef lucr. dr. Eugen Jurco

15. Sef lucr. dr. Lavinia Muntean

16. Șef lucr.dr. Mihai Suteu
17. Șef lucr.dr. Claudia Pasca