faculktatea de zootehnie si biotehnologii cluj

Departament II

Director de departament Prof.dr. Camelia Răducu

Director adjunct de departament Conf.dr. Simona Paşcalău
Responsabil cu educaţia Prof.dr. Nicuşor Sima
Responsabil calitate Conf.dr. Daniela Ladoşi
Responsabil cu activităţile sociale şi studenţeşti Prof.dr. Stelian Dărăban
Responsabil cu cercetarea Şef lucr.dr. Lavinia Moldovan
Administrator al departamentului Şef lucr.dr. Zamfir Marchiş

CADRE DIDACTICE DEPARTAMENTUL 2

1. Prof.dr. Ilie Cornoiu
2. Prof.dr. Stelian Dãrãban
3. Prof.dr. Daniel Dezmirean
4. Prof.dr. Bogdan Georgescu
5. Prof.dr. Grigore Onaciu
6. Prof.dr. Camelia Rãducu
7. Prof.dr. Nicusor Sima
8. Conf. dr. Ancuta Boaru
9. Conf.dr. Daniela Ladosi
10. Conf.dr. Simona Pascalãu
11. Sef lucr. dr. Eugen Jurco
12. Sef lucr. dr.Zamfir Marchis
13. Sef lucr. dr. Lavinia Muntean
14. Șef lucr.dr. Mihai Suteu
15. Asist.dr. Claudia Pasca