Dosar concurs Masterat

Documente necesare înscrierii la concurs – masterat

Conform regulamentului de admitere pentru anul universitar 2022-2023

Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face:

 Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic – scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente depuse într-un dosar plic:

a) fişa de înscriere;

b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta);

c) foaie matricolă/supliment la diplomă;

d) certificat de naştere;

e) două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu semnarea contractului

f) certificatul de competenţă lingvistică nivel minim A-2, în limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine, se depune în original la secretariatul facultății la începutul anului universitar pentru candidații admiși;

g) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

h) cartea de identitate;

i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);

Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

Taxa de înscriere (100 lei) este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii. Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca. În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii;

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;

 

Sari la conținut