Ofertă educațională masterat

Managementul creșterii animalelor și acvacultură

Locuri: 17 buget / 8 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie și Piscicultură și acvacultură dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul creșterii animalelor și acvaculturii.

Studiile de masterat permit completarea noțiunilor obținute în facultate prin aprofundarea cunoștințelor în ceea pe privesc procedeele optimizate de prelucrarea a furajelor și nutriție animală, planuri de ameliorare în zootehnie și acvacultură, biotehnologii de reproducție, managementul producției de lapte și carne la bovine, ovine și caprine, sisteme de producție de carne la suine, management în fermele avicole.

 

Managementul calității produselor de origine animalieră

Locuri: 18 buget, 7 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie dar și a celor de la specializarea Biotehnologii pentru industria alimentară dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul managementului calității produselor de origine animalieră.

Dintre disciplinele studiate fac parte: managementul calității alimentelor, trasabilitatea producțiilor animaliere, trasabilitatea producției apicole, marketing agro-alimentar, tehnici moderne de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală ș.a.

 

Biotehnologii aplicate

Locuri: 16 buget / 9 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor din domeniul Biotehnologii și anume Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industia alimentară, Biotehnologii medical veterinare, Biotehnologii pentru protecția mediului, Biotehnologii industriale, respectiv Biotehnologii în industria farmaceutică, dar si pentru absolvenții specializărilor din domeniu Biologie sau Chimie care doresc o perfecționare în domeniul Biotehnologiilor aplicate.

In funcție de stuctura modulului ales disciplinele studiate pot fi aplicații multi-omice în biotehnologii, genomică, biotehnologii microbiene, bioinformatică, biotehnologia produselor fermentative, biodinamica pigmenților naturali, principii și tehnici de izolare a metaboliților din matrici naturale, biomateriale -aplicații practice sau selecția asistată de marker genetici, biotehnologii asociate embrionului, tehnici moleculare de autentificare a alimentelor și detecția OMG, genomică nutrițională, ș.a.m.d.