Ofertă educațională masterat

ZOOTEHNIE (nivel master)

Managementul creșterii animalelor și acvacultură

Locuri: 15 buget / 10 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie și Piscicultură și acvacultură dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul creșterii animalelor și acvaculturii.

Studiile de masterat permit completarea noțiunilor obținute în facultate prin aprofundarea cunoștințelor în ceea pe privesc procedeele optimizate de prelucrarea a furajelor și nutriție animală, planuri de ameliorare în zootehnie și acvacultură, biotehnologii de reproducție, managementul producției de lapte și carne la bovine, ovine și caprine, sisteme de producție de carne la suine, management în fermele avicole.

 

Managementul calității produselor de origine animalieră

Locuri: 15 buget / 10 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor de Zootehnie dar și a celor de la specializarea Biotehnologii pentru industria alimentară dar și a absolvenților altor specializări care doresc o perfecționare în domeniul managementului calității produselor de origine animalieră.

Dintre disciplinele studiate fac parte: managementul calității alimentelor, trasabilitatea producțiilor animaliere, trasabilitatea producției apicole, marketing agro-alimentar, tehnici moderne de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală ș.a.

 

Managementul resurselor din acvacultură

Locuri: 10 buget / 10 taxă

Programul de studii universitare de masterat MRA  va asigura  pregătirea la nivelul 7 al EQF,  pentru studenţii care au absolvit ciclul de licenţă al programului de Piscicultură și acvacultură, dar și programe de licență din domenii conexe, cum ar fi Zootehnie, Biotehnologii, Medicină veterinară, Management, etc. Studenţii vor dobândi competenţe în domeniul întocmirii planurilor de management pentru mediile acvatice naturale şi zone umede, precum și din fermele piscicole sistematice. Acestea sunt necesare în diverse domenii, precum gestionarea ariilor naturale protejate, întocmirea dosarelor de luare în gestiune sau custodie a segmentelor de ape naturale de către asociaţiile şi ONG-urile din domeniului pescuitului sportiv/recreativ, aprobarea investiţiilor de tipul hidrocentralelor, a amenajării şi regularizării cursurilor de ape, construcţii civile sau amenajări turistice, proiectarea și managerierea fermelor piscicole.

Misiunea programului de masterat „Managementul resurselor din acvacultură”,  constă în pregătirea de specialişti care să rezolve probleme  complexe cu privire la obținerea, creșterea, exploatarea şi valorificarea raţională a bioresurselor acvatice, atât din apele naţionale: naturale sau amenajări  piscicole, dar şi internaţionale, pentru a oferi în manieră interactivă, interdisciplinară și inovativă, o bază bogată de cunoștințe teoretice și procedurale despre ce înseamnă profesia de manager în domeniul piscicol în funcție de nevoile actuale, sociale și globale, dar și din perspectiva istoricului și evoluției acestui domeniu, prin raportare la legislațiile și procedurile în vigoare la nivel național, European și global.

Etologie și interacțiune om-animal  (limba engleză)

Locuri: 10 buget / 10 taxă

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii USAMV  Cluj-Napoca, propune un program de master cu predare în limba engleză, „Ethology and Human-animal Interaction” (EHAI),  învățământ cu frecvență, ce a demarat începând cu anul universitar 2021- 2022.

Programul de master EHAI oferă pregătire la nivelul 7 al EQF, conform ciclului Bologna II, pentru studenții care au absolvit un ciclu de licență din diverse programe din domeniile științelor animale, precum biologie, zootehnie, medicină veterinară, dar de asemenea, o diplomă de licență în domenii conexe, cum ar fi ecologie, științe ale mediului, psihologie, sănătate publică, drept sau medicina umană, care doresc să dezvolte abilități profesionale bazate pe metode etologice de studiere a interacțiunilor dintre oameni, animale și mediu.

Misiunea programului de master „Etologie și interacțiune om-animal”, care este în prezent singurul de acest gen  în România, este de a oferi într-o manieră interactivă, interdisciplinară și inovatoare, o bază solidă și bogată de cunoștințe teoretice și procedurale. despre ceea ce înseamnă profesiile de etolog și specialist în comportamentul animal, în funcție de necesitățile actuale ale societății și globale, dar și din perspectiva istoriei și evoluției interacțiunilor animal-om în diferite contexte, prin raportare la legile și procedurile în vigoare la nivel național, nivel european și global.

BIOTEHNOLOGII (nivel master)

Biotehnologii aplicate

Locuri: 15 buget / 5 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor din domeniul Biotehnologii și anume Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industia alimentară, Biotehnologii medical veterinare, Biotehnologii pentru protecția mediului, Biotehnologii industriale, respectiv Biotehnologii în industria farmaceutică, dar si pentru absolvenții specializărilor din domeniu Biologie sau Chimie care doresc o perfecționare în domeniul Biotehnologiilor aplicate.

In funcție de stuctura modulului ales disciplinele studiate pot fi aplicații multi-omice în biotehnologii, genomică, biotehnologii microbiene, bioinformatică, biotehnologia produselor fermentative, biodinamica pigmenților naturali, principii și tehnici de izolare a metaboliților din matrici naturale, biomateriale -aplicații practice sau selecția asistată de marker genetici, biotehnologii asociate embrionului, tehnici moleculare de autentificare a alimentelor și detecția OMG, genomică nutrițională, etc.

Applied biotechnologies (limba engleză)

Locuri: 10 buget / 10 taxă

Acest program de master este conceput în primul rând pentru absolvenții de biotehnologii (biotehnologii agricole, biotehnologii pentruindustria alimentară, biotehnologii medical veterinare, biotehnologii de mediu, biotehnologii industriale sau biotehnologii farmaceutice). Cu toate acestea, toți absolvenții pasionați de științele vieții, dornici să-și extindăcunoștințele în domeniul biotehnologiilor aplicate, sunt bineveniți.

Disciplinele curriculei vizează aplicații multiomice în biotehnologii, cum ar fi: genomica, biotehnologii microbiene, bioinformatică, biotehnologia produselor fermentative, biodinamica pigmenților naturali, izolarea metaboliților din matrice naturale, biomateriale – aplicații practice, selecție asistată de markeri, biotehnologii asociate embrionilor, biotehnologii moleculare. tehnici pentru autentificarea alimentelor și detectarea OMG-urilor, genomica nutrițională etc.

 

Sari la conținut