Practica

Colocviu de practică 2021

Colocviul de practică aferent anului universitar 2020/2021 se va susține luni 13.09.2021 și marți 14.09.2021, începând cu ora 9:00.

 

Colocviu de practică 2020

Colocviul de  practică aferent anului universitar 2019/2020 se va susține online miercuri 02.09.2020 și vineri 04.09.2020.

Formular de practica 2020

Centralizator Practica, an univ. 2018 – 2019

Formular de practică 2019

Acte necesare pentru efectuarea stagiului de practica

Scrisoare de intentie (accept practica) (download)

 • se completeaza, semneaza si stampileaza de catre unitatea (director, manager) in care studentul efectueaza stagiul de practica
 • acest act completat se va depune la Centrul de organizare a practicii studentesti inainte de inceperea stagiului de practica.

 

Conventia – cadru (download)

 • studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
 • Conventia cadru se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
 • Conventia cadru se va semna de catre reprezentantul centrului de practica  si student
 • Conventia – cadru se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

Portofoliul de practica (Anexa la conventia-cadru) (download)

 • studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
 • Portofoliul de practica se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
 • Portofoliul de practica se va semna de catre reprezentantul centrului de practica  si student
 • Portofoliul de practica se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

 

LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICA STUDENTII VOR SUSTINE COLOCVIUL DE PRACTICA 

PENTRU SUSTINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICA STUDENTII SE VOR PREZENTA LA COLOCVIU CU URMATOARELE DOCUMENTE:

 1. caiet de practica (completat conform tematicii)
 2. conventie-cadru (completata, semnata , stampilata)
 3. portofoliul de practica (completat, semnat , stampilat)

Internship