invatamant zootehnie biotehnologii cluj

Învățământ

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj oferă programe universitare acreditate corespunzătoare celor trei cicluri Bologna: Licentă – Masterat – Doctorat, în sistemul european al creditelor transferabile (ECTS).

Ciclul I studii universitare de LICENȚĂ, cu o durată de 4 ani, este reprezentat de 2 specializări în domeniul Zootehnie: Zootehnie și Piscicultură și trei specializări în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii Agricole, Biotehnologii pentru Industria Alimentară și Biotehnologii Medical Veterinare.

Fise de disciplina

Zootehnie

Piscicultură și acvacultură

Biotehnologii agricole

Biotehnologii pentru industria alimentară

Biotehnologii medical veterinare

 

Ciclul II studii universitare de MASTERAT, cu o durată de 2 ani, oferă două specializări în domeniul Zootehnie: Managementul creșterii animalelor și acvacultura și Managementul calității produselor de origine animală precum și o specializare în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii aplicate.

Fise de disciplina

Managementul creșterii animalelor și acvacultura

Managementul calității produselor de origine animală

Ethology and human-animal interaction

Biotehnologii aplicate

Applied biotechnologies

Ciclul III studii universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani  atât în domeniul Zootehnie cât și în domeniul Biotehnologii.