invatamant zootehnie biotehnologii cluj

Învățământ

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj oferă programe universitare acreditate corespunzătoare celor trei cicluri Bologna: Licentă – Masterat – Doctorat, în sistemul european al creditelor transferabile (ECTS).

Ciclul I studii universitare de LICENȚĂ, cu o durată de 4 ani, este reprezentat de 2 specializări în domeniul Zootehnie: Zootehnie și Piscicultură și trei specializări în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii Agricole, Biotehnologii pentru Industria Alimentară și Biotehnologii Medical Veterinare.

Ciclul II studii universitare de MASTERAT, cu o durată de 2 ani, oferă două specializări în domeniul Zootehnie: Managementul creșterii animalelor și acvacultura și Managementul calității produselor de origine animală precum și o specializare în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii aplicate.

Ciclul III studii universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani  atât în domeniul Zootehnie cât și în domeniul Biotehnologii.