Voluntariat

Pentru selecția candidaţilor se solicită:

  • CV-ul studentului ( conform formatului atasat)
  • un Eseu de 1-2 pagini, care să includă motivația personală pentru participarea la selecție, viziunea personală și motivarea implicării in această activitate.

Documentele solicitate se vor depune in format electronic pe adresa de email [email protected] și 1 exemplar tipărit pe hârtie la decanatul Facultății de zootehnie si biotehnologii.

”Art.6.29.a. La cererea studentului, se pot acorda credite suplimentare pentru acţiunile de voluntariat prestate în folosul universităţii. Creditele obţinute, vor fi înregistrate în suplimentul de  diplomă. Activităţile de voluntariat vor fi cuantificate şi creditate prin regulamentul elaborat de  Consiliul didactic din universitate.”

Carta USAMV Cluj-Napoca, Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, art 6,29 a.

Legea Voluntariatului

Sari la conținut