Licență și disertație

Examen finalizare a studiilor on-line (6-10 iulie 2020)

Proiectul de diplomă/disertație se încarcă pe platforma facultății. Incărcarea pe platformă, începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 ore  înainte de data susținerii.

I.  Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1.Fisa de inscriere la examenul de finalizare a studiilor (online student)

Formularul va fi completat și semnat electronic,  până în 26 iunie 2020 și va fi încărcat aici 

2.Nota de lichidare 

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

A. DOMENIUL ZOOTEHNIE (Zootehnie, Piscicultura si acvacultura, MCPA, MCAA)
Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie raspundere (online student)
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație    Aceste două documente vor fi încărcate de studenți aici 
3.Acord privind depunerea si sutinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator)
Acest fisier se completează și semnează de coordonator până la data de 26 iunie 2020, și se trimite in format pdf secretarului comisiei.

B. DOMENIUL BIOTEHNOLOGII (BA, BIA, BMV, Biotehnologii aplicate)
Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie raspundere (online student)
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație    Aceste două documente vor fi încărcate de studenți aici 
!!! Încărcarea pe platformă, începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 ore înainte de data susținerii.
3.Acord privind depunerea si sutinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator)
Acest fisier se completează și semnează de coordonator până la data de 26 iunie 2020, și se trimite in format pdf secretarului comisiei.

III. Programarea studenților pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor

Domeniul Zootehnie:

Luni-Marti 6-7.07.2020 ora 9, Licență Zootehnie   Programare

Miercuri 8.07.2020 ora 9, Licență Piscicultură și Acvacultură  Programare

Joi 9.07.2020 ora 9, Masterat MCAA Programare

Vineri 10.07.2020 ora 9, Masterat MCPA    Programare

Domeniul Biotehnologii :

Luni 6.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii Agricole    Programare

Marti 7.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii pentru Industria Alimentară      Programare

Miercuri 8.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii Medical Veterinare    Programare

Joi 9.07.2020 ora 9, Masterat Biotehnologii Aplicate  Programare

 

IV. Rezultate

Zootehnie

Piscicultură și Acvacultură

Biotehnologii Agricole

Biotehnologii pt Industria Alimentară

Biotehnologii Medical Veterinare

MCAA

MCPA

MBA

 

Eliberarea Adeverințelor de Absolvire  pentru absolvenții ciclurilor universitare de licenţă şi master 2020

  1. Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire, absolvenţii se pot prezenta la secretariatul facultății, conform programului cu publicul şi respectând măsurile de protecţie sanitară.
  2. Absolvenţii pot solicita eliberarea adeverinței în format scanat, on-line. Pentru a intra în posesia adeverinţei on-line, absolventul adresează personal printr-un email secretariatului facultăţii ( secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro)  o solicitare de eliberare a adeverinţei  absolvite şi va primi adeverința de absolvire în format scanat pe email.

Absolvenții examenului de Licență care doresc să se înscriere la concursul de admitere la masterat în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii  pot completa o Declaratie pe proprie raspundere, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricola, in original, și să le depuna în dosarul de master.

COMISII EXAMEN LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

Tematică licență online  Ghid pentru examenul de finalizare a studiilor ONLINE (TEMATICĂ)

Ghid pentru redactarea Proiectului de Licenta/Disertatie

Arhiva >