Licență și disertație

Examen finalizare a studiilor licenta/ disertatie

Anul universitar 2023-2024

Sesiunea februarie 2024
LICENȚĂ 5-9 februarie 2024  
Proba 1: 5.02.2024 ora 9, 
Proba 2:7.02.2024 ora 9
MASTERAT 9.02.2024 ora 9

Sesiunea iulie 2024
LICENȚĂ 15-19 iulie 2024 Proba 1:15-16.07.2024 ora 8, Proba 2: 17-18.07.2024
MASTERAT 5.07.2024 ora 9
Ghid licenta 2024 cu TEMATICA

Anul universitar 2022-2023

Examen de finalizare a studiilor de licență/ disertatie: 17-21 iulie 2023

 • Zootehnie – proba I.17-18.07. 2023 ora 8 / Proba II 19-20.07.2023 ora 8, sala consiliu-clădire Zootehnie
 • Piscicultură şi acvacultură – proba I.17.07. 2023 ora 8 / Proba II 19.07.2023 ora 8, sala piscicultura-clădire Zootehnie
 • Biotehnologii agricole – proba I.17.07. 2023 ora 8 / Proba II 19.07.2023 ora 8, sala 17 – departamentul biotehnologii
 • Biotehnologii medical-veterinare – proba I.17.07. 2023 ora 12 / Proba II 19.07.2023 ora 12, sala 17 – departamentul biotehnologii
 • Biotehnologii pentru industria alimentară – proba I.17.07. 2023 / Proba II 19.07.2023 , sala 17 – departamentul biotehnologii
 • MCAA – 21.07.2023 ora 9, sala consiliu-clădire Zootehnie
 • MCPA – 21.07.2023 ora 11, sala consiliu-clădire Zootehnie
 • EHAI – 21.07.2023 ora 9, laborator Apicultură-clădire Zootehnie-MV 
 • MBA – 21.07.2023 ora 9, sala 17 – departamentul biotehnologii

Data limita de predare a proiectului de diploma: 7 iulie 2023

Data limita de predare a lucrării de disertație: 14 iulie 2023

Comisii examen diplomă si disertatie 2023

Ghid licenta 2023 cu tematica

Ghid redactare proiecte de diplomă

 

Anul universitar 2021-2022

Calendarul examenului de licență iulie 2022:

Examen de finalizare a studiilor de licență/ disertatie: 11-16 iulie 2022

 • Zootehnie – proba I.11.07. 2022 ora 8 / Proba II 13.07.2022 ora 8, sala consiliu
 • Piscicultură şi acvacultură – proba I.11.07. 2022 ora 8 / Proba II 13.07.2022 ora 8, sala piscicultura
 • Biotehnologii agricole – proba I.11.07. 2022 ora 8 / Proba II 13.07.2022 ora 8, amfiteatrul roșu
 • Biotehnologii pentru industria alimentară – proba I.11.07. 2022 ora 11 / Proba II 13.07.20222 ora 11, amfiteatrul roșu
 • Biotehnologii medical-veterinare – proba I.11.07. 2022 ora 15 / Proba II 13.07.2022 ora 15, amfiteatrul roșu
 • MCAA – 15.07.2022 ora 9, sala consiliu
 • MCPA – 15.07.2022 ora 12, sala consiliu
 • MBA – 15.07.2022 ora 9, amfiteatrul roșu

Data limita de predare a proiectului de diploma: 1 iulie 2022

Data limita de predare a lucrării de disertație: 5 iulie 2022

Ghid redactare proiecte de diplomă

Ghid examen finalizare a studiilor de licență 2021-2022 (TEMATICA)

Ghid licenta 2022 cu tematica

Ghid redactare proiecte de diplomă

 

Anul universitar 2020-2021

Calendarul examenului de licență februarie 2022:

Examen de finalizare a studiilor de licență/ disertatie: 16-17 februarie 2022

Documente necesare și clarificari pentru înscrierea la examenul de licență 2020-2021

Calendarul examenului de licență iulie 2021:

Examen de finalizare a studiilor de licență/ disertatie: 12-16 iulie 2021

 • Zootehnie – proba I.12.07. 2021 ora 8 / Proba II 14.07.2021 ora 8, sala consiliu
 • Piscicultură şi acvacultură – proba I.13.07. 2021 ora 8 / Proba II 15.07.2021 ora 8, sala consiliu
 • Biotehnologii agricole – proba I.13.07. 2021 ora 14 / Proba II 15.07.2021 ora 14, amfiteatrul roșu
 • Biotehnologii medical-veterinare – proba I.13.07. 2021 ora 8 / Proba II 15.07.2021 ora 8, amfiteatrul roșu
 • Biotehnologii pentru industria alimentară – proba I.12.07. 2021 ora 8 / Proba II 14.07.2021 ora 8, amfiteatrul roșu
 • MCAA – 16.07.2021 ora 8, sala consiliu
 • MCPA – 16.07.2021 ora 14, sala consiliu
 • MBA – 16.07.2021 ora 8, amfiteatrul roșu

Data limita de predare a proiectului de diploma: 1iulie 2021

Data limita de predare a lucrării de disertație: 5 iulie 2021

Ghid examen finalizare a studiilor de licență 2020-2021 (TEMATICA)

Eliberarea adeverințelor de absolvire 2021

Cerere eliberare copie după Adeverinţa de finalizare a studiilor 2021

 

Sesiunea iarna

9-10 februarie 2021

Examen finalizare a studiilor on-line (6-10 iulie 2020)

Proiectul de diplomă/disertație se încarcă pe platforma facultății. Incărcarea pe platformă, începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 ore  înainte de data susținerii.

I.  Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1.Fisa de inscriere la examenul de finalizare a studiilor (online student)

Formularul va fi completat și semnat electronic,  până în 26 iunie 2020 și va fi încărcat aici 

2.Nota de lichidare 

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

A. DOMENIUL ZOOTEHNIE (Zootehnie, Piscicultura si acvacultura, MCPA, MCAA)
Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie raspundere (online student)
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație    Aceste două documente vor fi încărcate de studenți aici 
3.Acord privind depunerea si sutinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator)
Acest fisier se completează și semnează de coordonator până la data de 26 iunie 2020, și se trimite in format pdf secretarului comisiei.

B. DOMENIUL BIOTEHNOLOGII (BA, BIA, BMV, Biotehnologii aplicate)
Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie raspundere (online student)
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație    Aceste două documente vor fi încărcate de studenți aici 
!!! Încărcarea pe platformă, începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 ore înainte de data susținerii.
3.Acord privind depunerea si sutinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator)
Acest fisier se completează și semnează de coordonator până la data de 26 iunie 2020, și se trimite in format pdf secretarului comisiei.

III. Programarea studenților pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor

Domeniul Zootehnie:

Luni-Marti 6-7.07.2020 ora 9, Licență Zootehnie   Programare

Miercuri 8.07.2020 ora 9, Licență Piscicultură și Acvacultură  Programare

Joi 9.07.2020 ora 9, Masterat MCAA Programare

Vineri 10.07.2020 ora 9, Masterat MCPA    Programare

Domeniul Biotehnologii :

Luni 6.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii Agricole    Programare

Marti 7.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii pentru Industria Alimentară      Programare

Miercuri 8.07.2020 ora 9, Licență Biotehnologii Medical Veterinare    Programare

Joi 9.07.2020 ora 9, Masterat Biotehnologii Aplicate  Programare

 

IV. Rezultate

Zootehnie

Piscicultură și Acvacultură

Biotehnologii Agricole

Biotehnologii pt Industria Alimentară

Biotehnologii Medical Veterinare

MCAA

MCPA

MBA

 

Eliberarea Adeverințelor de Absolvire  pentru absolvenții ciclurilor universitare de licenţă şi master 2020

 1. Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire, absolvenţii se pot prezenta la secretariatul facultății, conform programului cu publicul şi respectând măsurile de protecţie sanitară.
 2. Absolvenţii pot solicita eliberarea adeverinței în format scanat, on-line. Pentru a intra în posesia adeverinţei on-line, absolventul adresează personal printr-un email secretariatului facultăţii ( secretariat [email protected])  o solicitare de eliberare a adeverinţei  absolvite şi va primi adeverința de absolvire în format scanat pe email.

Absolvenții examenului de Licență care doresc să se înscriere la concursul de admitere la masterat în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii  pot completa o Declaratie pe proprie raspundere, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricola, in original, și să le depuna în dosarul de master.

COMISII EXAMEN LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

Tematică licență online  Ghid pentru examenul de finalizare a studiilor ONLINE (TEMATICĂ)

Ghid pentru redactarea Proiectului de Licenta/Disertatie

Arhiva >

Sari la conținut