Ofertă educațională licență

ZOOTEHNIE

Spot radio Transilvania/ Infotrafic Cluj / Spot Agro TV / Spot Radio Someș

Zootehnie 

Locuri: 50 buget / 25 taxă / 30 ID 

Conform definiției cele mai simple, zootehnia este știința care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea și exploatarea animalelor domestice. Vei începe cu noțiuni elementare de biochimie, anatomie, agricultură generală, biologie celulară, după care vei ajunge să stăpânești exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice, să proiectezi construcții zootehnice și să afli particularitățile creșterii cabalinelor, păsărilor, suinelor, bovinelor, ovinelor, bivolilor, dar și ale albinelor, viermilor de mătase, iepurilor, animalelor pentru blană ș.a. Dar vei știi și tot ce e necesar pentru a administra cu succes o fermă.

Studiile efectuate în zootehnie ne ajută să înțelegem:

 • Comportamentul animalelor de fermă și de companie pentru a cunoaște nevoile de creștere și dezvoltare ale acestora
 • Necesitatea utilizării de material genetic superior pentru a obține producții calitative și cantitative superioare și a ameliorări continue a șeptelului
 • Necesitatea asigurării bunăstării animalelor prin construirea de adăposturi care care să asigure condițiile de creștere și bunăstare specifice fiecărei specii
 • Diferențele între creșterea intensivă și sistemul de creștere extensivă a speciilor de animale domestice
 • Importanța evitării contaminării mediului ambient cu reziduuri provenite din exploatațiile zootehnice

 

Comportamentul și bunăstarea animalelor (în limba engleză) 

Locuri: 25 buget / 10 taxă 

Programul de licență Comportamentul și bunăstarea animalelor, are o durată de 4 ani și este oferit în limba engleză. Programul ABW (Animal Behaviour and Welfare) combină cunoștințele teoretice cu cele aplicate, urmărind să faciliteze înțelegerea de către studenții noștri a modului în care animalele se comportă în diverse contexte și să îi ajute, ca viitori absolvenți, să răspundă într-un mod etic și responsabil la provocările cu care se confruntă animalele atunci când trăiesc în mediu captiv și sălbatic și pentru a preveni interacțiunile negative om-animal.

Programul de licență ABW este conceput în jurul unei abordări multidisciplinare, bazate pe cercetare, a studiului și predării comportamentului și bunăstării animalelor (de companie, fermă și sălbatice), a cogniției și emoțiilor la animale, oferind studenților o bază solidă în biologia animalelor, genetică comportamentală, psihologie animală, etologie, bunăstare animală, biologia conservării și ecologie. Activitatea practică se desfășoară în ferma didactică a Universității, precum și în colaborare cu entități și reprezentanți ai comunității. Legătura dintre experiențele de învățare și nevoile comunității este asigurată de includerea în curricula a unui curs de Învățare orientată spre comunitare (Service learning) .

Absolvenții programului ABW vor deveni ingineri cu competențe în comportamentul și bunăstarea animalelor. De asemenea, aceștia sunt încurajați să-și continue pregătirea educațională prin alăturarea programului nostru de master în Etologie și Interacțiune om-animal sau a oricăror alte programe de master în domeniu.

BIOTEHNOLOGII (licență)

Spot radio Transilvania/ Infotrafic Cluj / Spot Agro TV / Spot Radio Someș

Locuri: 50 buget / 25 taxă 

Noul program de Biotehnologii  ce va fi implementat de facultatea noastră începând din 2023, dorește să reuneasă într-un program de studii toate aplicațiile pe care biotehnologiile le au în diferite domenii de activitate.

Ce sunt biotehnologiile și ce vei învăța să faci!

Vei începe cu noțiuni elementare de biotehnologii generale, chimie analitică și instrumentală, botanică, anatomie, fiziologie vegetală, biologie moleculară,  biologie celulară, genetică, microbiologie, bioetică și biosecuritate în biotehnologii după care vei ajunge să studiezi culturi de celule și țesuturi animale și vegetale, inginerie genetică animală și vegetală, biotehnologia enzimelor și proteinelor, imunologie dar și biotehnologii farmaceutice, biotehnologii de  reproducție, biotehnologii în entomologie, biotehnologia alimentelor funcționale, elemente de metabolomică, biomateriale, biotehnologii extractive și fermentative, biotehnologii în procesarea produselor animale, metode biotehnologice în ameliorarea animalelor și plantelor, biotehnologii industriale, biotehnologii în procesarea produselor vegetale și animale, biotehnologii de reciclare a produselor reziduale, managementul și marketingul produselor biotehnologice.

De asemenea acest program oferă studenților posibilitatea sa-și aleagă propriul parcurs educațional oferind o pondere mare de discipline opționale: Instalații biotehnologice, Instrumente de analiză și control, Patologie animală, Patologie animală, Patologie celulară, Markeri moleculari, Micropropagare, Diagnostic de laborator, Biotehnologii de protectia plantelor, Biotehnologii de producere a serurilor și vaccinurilor, Bioprocesarea plantelor medicinale, Biotehnologii în acvacultură, Biotehnologii de protecţia mediului, Siguranța și securitatea alimentelor, Biotehnologia aditivilor alimentari și furajeri, Autenticitatea produselor biotehnologice, Nutritie umana, Managementul calității, Managementul proiectelor.

Studiile efectuate în biotehnologiile te ajută să înțelegi:

 • Procesele biologice, chimice și fizice din mediul înconjurător
 • Relațiile lanțului trofic în natură
 • Structurile celulare de bază și descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicații ale ingineriei genetice în agricultură
 • Mecanismele biologice ce stau la baza biotehnologiilor animale și vegetale
 • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a plantelor și animalelor
 • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistică și interpretarea datelor

Absolvenții specializării Biotehnologii vor putea lucra în diverse ramuri  ale acestui domeniu precum: Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară, Biotehnologii veterinare și Biotehnologii industriale.

Biotehnologiile agricole  – un nume alternativ folosit la nivel internațional este agritech. Această știință agricolă implică utilizarea de unelte științifice și tehnice, inclusiv inginerie genetică, pentru a modifica organismele vii: plante, animale și micro-organisme. Aplicațiile acestui domeniu au fost dezvoltate în special în direcția îmbunătățirii recoltelor agricole și a producțiilor zootehnice. Caracteristicile dezirabile ale unei specii anume pot fi transferate către o altă specie. Aceste culturi transgene posedă caracteristici dezirabile în termeni de gust, culoare, rată de creștere, mărime și rezistența la boli și pesticide. Selecția genetică este un proces pe care omul l-a folosit dintotdeauna. Cu ajutorul biotehnologiilor agricole, acest proces poate fi controlat și aplicat mai eficient, fără să aștepți trecerea mai multor generații de plante sau animale până când să ai o producție satisfăcătoare.

Biotehnologiile pentru industria alimentară – aplicarea metodelor și tehnicilor specifice biotehnologiilor asupra animalelor, plantelor și microorganismelor, pentru a obține alimente cu proprietăți îmbunătățite, alimente funcționale cu calități de producție, nutriționale sau potențial de marketing ridicate. 

Biotehnologiile Medical Veterinare – implică utilizarea de unelte științifice și tehnice pentru a modifica sau pentru a spori bunăstarea animalelor. Caracteristicile dezirabile ale unei specii anume pot fi transferate către o altă specie. Aceste specii transgene posedă caracteristici dezirabile în termeni de rată de creștere, mărime și rezistență la boli. Selecția genetică este un proces pe care omul l-a folosit dintotdeauna. Logic, vei înmulți indivizii sănătoși și cu caracteristici fizice bune, nu pe cei bolnavi sau cu defecte. Cu ajutorul biotehnologiei, acest proces poate fi controlat și aplicat mai eficient, fără să aștepți trecerea mai multor generații până când să ai o producție satisfăcătoare calitativ. 

Sari la conținut