Ofertă educațională licență

ZOOTEHNIE (licență)

Locuri: 75 buget / 25 taxă / 30 ID

Spot radio Transilvania/ Infotrafic Cluj
Spot Agro TV
Spot Radio Someș

Comportamentul și bunăstarea animalelor (în limba engleză

Programul de licență Comportamentul și bunăstarea animalelor, are o durată de 4 ani și este oferit în limba engleză. Programul ABW (Animal Behaviour and Welfare) combină cunoștințele teoretice cu cele aplicate, urmărind să faciliteze înțelegerea de către studenții noștri a modului în care animalele se comportă în diverse contexte și să îi ajute, ca viitori absolvenți, să răspundă într-un mod etic și responsabil la provocările cu care se confruntă animalele atunci când trăiesc în mediu captiv și sălbatic și pentru a preveni interacțiunile negative om-animal.

Programul de licență ABW este conceput în jurul unei abordări multidisciplinare, bazate pe cercetare, a studiului și predării comportamentului și bunăstării animalelor (de companie, fermă și sălbatice),a cogniției și emoțiilor la animale, oferind studenților o bază solidă în biologia animalelor, genetică comportamentală, psihologie animală, etologie, bunăstare animală, biologia conservării și ecologie Activitatea practică se desfășoară în ferma didactică a Universității, precum și în colaborare cu entități și reprezentanți ai comunității. Legătura dintre experiențele de învățare și nevoile comunității este asigurată de includerea în curricula a unui curs de Învățare orientată spre comunitare (Service learning) .

Absolvenții programului ABW vor deveni ingineri cu competențe în comportamentul și bunăstarea animalelor. De asemenea, aceștia sunt încurajați să-și continue pregătirea educațională prin alăturarea programului nostru de master în Etologie și Interacțiune om-animal sau a oricăror alte programe de master în domeniu.

Zootehnie 

Conform definiției cele mai simple, zootehnia este știința care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea și exploatarea animalelor domestice. Vei începe cu noțiuni elementare de biochimie, anatomie, agricultură generală, biologie celulară, după care vei ajunge să stăpânești exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice, să proiectezi construcții zootehnice și să afli particularitățile creșterii cabalinelor, păsărilor, suinelor, bovinelor, ovinelor, bivolilor, dar și ale albinelor, viermilor de mătase, iepurilor, animalelor pentru blană ș.a. Dar vei știi și tot ce e necesar pentru a administra cu succes o fermă.

Studiile efectuate în zootehnie ne ajută să înțelegem:

 • Comportamentul animalelor de fermă și de companie pentru a cunoaște nevoile de creștere și dezvoltare ale acestora
 • Necesitatea utilizării de material genetic superior pentru a obține producții calitative și cantitative superioare și a ameliorări continue a șeptelului
 • Necesitatea asigurării bunăstării animalelor prin construirea de adăposturi care care să asigure condițiile de creștere și bunăstare specifice fiecărei specii
 • Diferențele între creșterea intensivă și sistemul de creștere extensivă a speciilor de animale domestice
 • Importanța evitării contaminării mediului ambient cu reziduuri provenite din exploatațiile zootehnice

Piscicultură și acvacultură

Simplu spus, acvacultura se ocupă cu creșterea controlată a peștilor, crustaceelor, moluștelor, plantelor acvatice sau a altor organisme acvatice.Pe măsură ce resursele marine au scăzut la nivel global datorită pescuitului intensiv, dar și datorită unor intervenții legislative pentru a stopa acest fenomen, sursa principală de pește pentru consumatorii din toată lumea a devenit acvacultura. Pentru obținerea unei producții viabile și o activitate rentabilă, acvacultura trebuie realizată folosind evoluția științifică și tehnologică din acest domeniu.

Vei începe cu noțiuni elementare de ihtiologie, botanică și zoologie acvatică, ecologie și biochimie, pentru ca mai târziu să proiectezi construcții hidrotehnice pentru piscicultură, mașini, utilaje și instalații piscicole, să exploatezi corespunzător fondul piscicol din bazinele naturale, să înveți particularitățile creșterii crapului, păstrăvului sau sturionului și să cunoști fiecare aspect al managementului unei ferme piscicole. Și asta nu e tot. Te vei putea dezvolta în domenii de nișă ca acvaristica sau tehnicile și uneltele de pescuit.

Studiile efectuate în piscicultură și acvacultură te ajută să înțelegi:

 • Comportamentul diverselor specii acvatice
 • Necesitatea îmbunătățirii calității materialului genetic pentru a obține producții calitative și cantitative superioare
 • Proprietățile și parametrii apei și solului
 • Diferențele între creșterea intensivă și extensivă a peștilor
 • Importanța amenajării unui bazin hidrografic
 • Clasificarea speciilor acvatice în funcție de mediul în care cresc (marin sau dulcicol)

Procedee de exploatare a fondului piscicol din bazinele naturale

 

BIOTEHNOLOGII (licență)

Spot radio Transilvania/ Infotrafic Cluj
Spot Agro TV
Spot Radio Someș

Locuri: 50 buget / 25 taxă

Biotehnologii agricole 

Un nume alternativ folosit la nivel internațional este agritech. Această știință agricolă implică utilizarea de unelte științifice și tehnice, inclusiv inginerie genetică, pentru a modifica organismele vii: plante, animale și micro-organisme. Aplicațiile acestui domeniu au fost dezvoltate în special în direcția îmbunătățirii recoltelor agricole și a producțiilor zootehnice. Caracteristicile dezirabile ale unei specii anume pot fi transferate către o altă specie. Aceste culturi transgene posedă caracteristici dezirabile în termeni de gust, culoare, rată de creștere, mărime și rezistența la boli și pesticide. Selecția genetică este un proces pe care omul l-a folosit dintotdeauna. Cu ajutorul biotehnologiilor agricole, acest proces poate fi controlat și aplicat mai eficient, fără să aștepți trecerea mai multor generații de plante sau animale până când să ai o producție satisfăcătoare.

Vei începe cu noțiuni elementare de chimie, anatomie, embriologie, ecologie, biologie celulară, genetică, după care vei ajunge să faci transfer de embrioni, fecundație in vitro, să proiectezi și să construiești biotehnologii de ameliorare a plantelor și animalelor, să faci inginerie genetică pe plante și animale, să pregătești culturi de celule și țesuturi vegetale și animale.

Studiile efectuate în biotehnologii agricole te ajută să înțelegi:

 • Procesele biologice, chimice și fizice din mediul înconjurător
 • Relațiile lanțului trofic în natură
 • Structurile celulare de bază și descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicații ale ingineriei genetice în agricultură
 • Mecanismele biologice ce stau la baza biotehnologiilor animale și vegetale
 • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a plantelor și animalelor
 • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistică și interpretarea datelor

Biotehnologii pentru industria alimentară 

Biotehnologiile pot fi utilizate pentru obținerea de alimente cu proprietăți îmbunătățite. Astfel, această specializare se ocupă cu aplicarea metodelor și tehnicilor specifice biotehnologiilor asupra animalelor, plantelor și microorganismelor, pentru a obține alimente funcționale cu calități de producție, nutriționale sau potențial de marketing ridicate. Sunt denumite uneori GE foods (alimente modificate genetic).

Vei începe cu noțiuni elementare de chimie, ecologie,microbiologie, genetică. De asemnea, vei dobândi cunoștințe despre tehnologia produselor extractive și fermentative precum și igiena unităților de industrie alimentară, după care vei ajunge să testezi autenticitatea produselor, teste toxicologice, să obții alimente funcționale, suplimente nutriționale sau aditivi alimentari.

Studiile efectuate în biotehnologii pentru industria alimentară te ajută să înțelegi:

 • Procesele biologice, chimice și fizice în producerea și transformarea alimentelor
 • Mecanismele biofizice și biochimice ce stau la baza biotehnologiilor pentru industria alimentară
 • Procesul de modificare genetică și aplicații ale ingineriei genetice în industria alimentară
 • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a plantelor și animalelor și importanța controlului organismelor modificate genetic (OMG)
 • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistică și interpretarea datelor

 

Biotehnologii Medical Veterinare 

Această specializare implică utilizarea de unelte științifice și tehnice pentru a modifica sau pentru a spori bunăstarea animalelor. Caracteristicile dezirabile ale unei specii anume pot fi transferate către o altă specie. Aceste specii transgene posedă caracteristici dezirabile în termeni de rată de creștere, mărime și rezistență la boli. Selecția genetică este un proces pe care omul l-a folosit dintotdeauna. Logic, vei înmulți indivizii sănătoși și cu caracteristici fizice bune, nu pe cei bolnavi sau cu defecte. Cu ajutorul biotehnologiei, acest proces poate fi controlat și aplicat mai eficient, fără să aștepți trecerea mai multor generații până când să ai o producție satisfăcătoare calitativ. La această specializare ne preocupă și igiena animalelor, patologia animală, farmacologia, producerea de seruri și vaccinuri precum și aspecte legate de toxicologie, de testarea autenticității produselor precum și siguranța și securitatea alimentelor.

Vei începe cu noțiuni elementare de chimie, anatomie, biofizică, ecologie, biologie celulară, genetică, imunologie, după care vei ajunge să faci vaccinuri, seruri, biopreparate de diagnostic, să proiectezi și să construiești biotehnologii de alimentația animalelor, biotehnologii farmaceutice, să faci inginerie genetică pe plante și animale, să pregătești culturi de celule și țesuturi.

Studiile efectuate în biotehnologii medical veterinare te ajută să înțelegi:

 • Procesele biologice, chimice și fizice din mediul înconjurător
 • Structurile celulare specifice și descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicații ale ingineriei genetice în medicină
 • Mecanismele biologice ce stau la baza biotehnologiilor medicale
 • Principiile implicate în ameliorarea și transformarea genetică a animalelor
 • Aplicarea metodei științifice în culegerea, prelucrarea statistic și interpretarea datelor