Regulamente

 • Forma actualizată a regulamentelor se găsește în carta USAMV  
 • RC 9 – REGULAMENTUL CONSILIULUI PENTRU PROBLEME SOCIALE ŞI STUDENŢEŞTI
 • RC 17 – REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII
 • RC 19 – REGULAMENTULDE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCOC)
 • RC 31 – REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA
 • RC 34 – REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI
 • RC 35 – REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI STUDENŢESC
 • RC 40 – REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALA A STUDENTILOR
 • RC 43 – REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DIN USAMVCN
 • RC 44 – REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR
 • REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONSILIERE ACADEMICĂ

GHIDUL STUDENTULUI

Sari la conținut