biblioteca usamv cluj

Oferta educațională

ISTORIA SI TRADITIA NOASTRĂ

Începuturile cresterii animalelor pe teritoriul de azi al României se pierd în negura vremurilor de aceea, era firesc ca planul de învãtãmânt al prestigiosului “Institut de Învãtãmânt Agricol Cluj – Mãnãstur”, înfiintat în 1869, sã cuprindã discipline de profil zootehnic. În anul 1935 se diferentiazã o sectie de Zootehnie, ce functioneazã pânã în anul 1946. Dupã înca o încercare în perioada 1959 cu o singurã promotie, în anul 1968 a luat fiintã Facultatea de Zootehnie ca entitate distinctã. Dupã anul 1992, înglobeazã si alte specializãri (Biotehnologii agricole, Pisciculturã, Biotehnologii pentru industria alimentara) si ia denumirea de Facultate de Zootehnie si Biotehnologii.

FACULTATEA DE AZI – MODERNITATE SI O FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE PIATA MUNCII DIN ROMÂNIA SI EUROPA

În momentul de fatã, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintã ca o unitate de învãtãmânt prestigioasã cunoscutã si apreciatã în tarã si în strãinãtate, pentru calitatea învãtãmântului, a cercetãrii stiintifice ce le desfãsoarã, competenta corpului profesoral si valoarea absolventilor acestora.

PROCESUL DE ÎNVÃTĂMÂNT

Dupã aderarea la Procesul Bologna, facultatea a parcurs o etapã importantã pe calea reformei curriculare, resimtitã prin planuri de învãtãmânt flexibile, cu pachete de discipline optionale si facultatitve, reducerea numãrului de ore sãptãmânale, introducerea sistemului european cu credite transferabile, diversificarea formelor de verificarea cunostintelor, stimularea studiului individual si a cercetãrii stiintifice la studenti. Au câstigat pondere disciplinele de pregãtire generalã, cum ar fi limbile moderne, informatica, si operare PC, marketing, managment, impactul cu mediul ambiant.

Practica studentilor constituie o preocupare de vârf, utilizându-se Statiunea Didacticã, unitãti de cercetare stiintificã, unitãti de productie cu capital privat, de stat sau mixt. In fiecare an, 80 – 100 studenti îsi desfãsoarã practica de vara ( 3 – 6 luni ) în ferme private din Germania, Franta, Elvetia, Anglia, SUA.

CERCETAREA STIINTIFICĂ

Activitatea de cercetare stiintificã se desfãsoarã în centre de cercetare si în colective de cercetare abilitate, ce functioneazã la catedre. Cercetarea este finantatã prin granturi câstigate în competitie nationalã (CNCSIS, ANSTI, Banca Mondiala, Relansin, etc.), în competitie internationalã si în contracte cu societãti comerciale.

Studentii anilor terminali si de la masterat sunt cooptati in colective de cercetare, alaturi de cadre didactice, in realizarea granturilor contractate. De asemenea, acestia sunt indrumati si sustinuti in activitatea propie de cercetare (granturi, proiecte de diplomã) de catre cadrele didactice ale facultatii noastre si dispun de intreaga infrastructurã de cercetare a cadrelor (laboratoare, PC-uri, biblioteca, internet).

Facultatea are relatii de cercetaresi colaborare, acorduri bilaterale cu universitati din SUA, Anglia, Franta, Belgia, Spania, Olanda, Germania, Portugalia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Croatia.

BAZA MATERIALĂ

În cadrul universitãtii Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii dispune de o bazã materialã exceptionalã ce permite desfãsurarea procesului de învãtãmânt si cercetare stiintificã la înalte cote calitative. Mentionãm dintre dotarile mai importante:

  • Amfiteatre si alte sãli de curs, spatioase, dotate cu aparaturã video de ultimã generatie;
  • Laboratoare de Licente: Laboratorul de fecundatie in vitro si culturi de celule animale; laboratorul de geneticã si inginerie geneticã; laboratorul de apiculturã si sericiculturã; laboratorul de nutritie animalã si altele;
  • Laboratoare de cercetare, dotate cu tehnologie de vârf, între care: laboratorul de certificare si crioconservarea germoplasmei animale, laboratorul de controlul calitãtii produselor apicole, laboratorul de genotipizarea animalelor de fermã, laboratorul de control al impurificãrii produselor agricole vegetale cu organisme modificate genetic (OMG), laboratorul de controlul calitãtii furajelor, laboratorul de analizã a factorilor mediului ambiant si altele;
  • Statiunea Didactica cu tehnologii moderne de crestere si exploatare a principalelor specii de animale;
  • Acvariul pentru cresterea pestilor de interes economic si acelor ornamental;
  • Mijloace de transport a studentilor la ferme si loturile demonstrative;
  • Bibliotecã modernã, informatizatã, cu acces liber la internet
  • Baza hipicã