biblioteca usamv cluj

Oferta educațională

Descarcă pliantele aici:1,  2

ISTORIA SI TRADITIA NOASTRĂ

Discipline de profil zootehnic au fost cuprinse în planul de învãtãmânt al prestigiosului „Institut de Învãtãmânt Agricol Cluj – Mãnãstur”, înfiintat în 1869. În anul 1935 se diferentiazã o sectie de Zootehnie, ce functioneazã pânã în anul 1946. Dupã încă o încercare în perioada 1959 cu o singurã promotie, în anul 1968 a luat fiintã Facultatea de Zootehnie ca entitate distinctã. Dupã anul 1992, înglobeazã și alte specializãri (Biotehnologii agricole, Pisciculturã și acvacultură, Biotehnologii pentru industria alimentara, biotehnologii medical veterinare) si ia denumirea de Facultate de Zootehnie si Biotehnologii.

În momentul de fatã, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintã ca o unitate de învãtãmânt prestigioasã cunoscutã si apreciatã în tarã si în strãinãtate, pentru calitatea învãtãmântului, a cercetãrii stiintifice ce le desfãsoarã, competenta corpului profesoral si valoarea absolventilor acestora.

PROCESUL DE ÎNVÃTĂMÂNT

Dupã aderarea la Procesul Bologna, facultatea a parcurs o etapã importantã pe calea reformei curriculare, resimtitã prin planuri de învãtãmânt flexibile, cu pachete de discipline optionale si facultatitve, reducerea numãrului de ore sãptãmânale, introducerea sistemului european cu credite transferabile, diversificarea formelor de verificarea cunostintelor, stimularea studiului individual si a cercetãrii stiintifice la studenti. Practica studentilor constituie o preocupare de vârf, utilizându-se Statiunea Didacticã, unitãti de cercetare stiintificã, unitãti de productie cu capital privat, de stat sau mixt.

CERCETAREA STIINTIFICĂ

Activitatea de cercetare stiintificã se desfãsoarã în centre de cercetare si în colective de cercetare abilitate, ce functioneazã la catedre. Cercetarea este finantatã prin granturi câstigate în competitie nationalã, în competitie internationalã și în contracte cu societãti comerciale.

Studenții anilor terminali si de la masterat sunt cooptati în colectivele de cercetare, alaturi de cadre didactice, în realizarea granturilor contractate. De asemenea, acestia sunt îndrumati și sustinuți în activitatea propie de cercetare (granturi, proiecte de diplomã) de către cadrele didactice ale facultății noastre și dispun de întreaga infrastructurã de cercetare a cadrelor.

Facultatea are relatii de cercetare și colaborare, acorduri bilaterale cu universitati din SUA, Italia, Anglia, Irlanda, Franta, Belgia, Spania, Olanda, Germania, Portugalia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Croatia.

BAZA MATERIALĂ

În cadrul USAMV Cluj, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii dispune de o bazã materialã exceptionalã ce permite desfãsurarea procesului de învãtãmânt si cercetare stiintificã la înalte cote calitative. Mentionãm dintre dotarile mai importante:

  • Amfiteatre si alte sãli de curs, spatioase, dotate cu aparaturã video de ultimã generatie;
  • Laboratoare de Licență și Laboratoare de cercetare (https://fzb.usamvcluj.ro/cercetare/centre-si-laboratoare/)
  • Statiunea Didactica cu tehnologii moderne de crestere si exploatare a principalelor specii de animale;
  • Acvariul pentru cresterea pestilor de interes economic si acelor ornamental;
  • Mijloace de transport a studentilor la ferme si loturile demonstrative;
  • Bibliotecã modernã, informatizatã, cu acces liber la internet
Sari la conținut