New! Master in English

Ofertă educaționala

zootehnie

Planuri de invatamant licență și masterat în domeniul zootehnic

mai multe

Biotehnologii

Planuri de invatamant licență și masterat în domeniul biotehnologic

mai multe

Învățământ

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj oferă programe universitare acreditate corespunzătoare celor trei cicluri Bologna: Licentă – Masterat – Doctorat, în sistemul european al creditelor transferabile (ECTS)

mai multe

Evenimente